14.06.2023

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim

W związku z zakończeniem okresu ochronnego kobiety, która powraca do pracy po wykorzystanym urlopie macierzyńskim, pracodawca teoretycznie ma prawo wypowiedzenia pracownicy umowy o pracę. W praktyce jednak  wypowiedzenie umowy o pracę takiej pracownicy może być uznane przez Sąd pracy jako działanie dyskryminacyjne.

Pracodawca jest zobowiązany dopuścić kobietę powracającą do pracy po urlopie do tej samej pracy, a jeśli nie jest to możliwe, ma obowiązek dopuszczenia jej do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałaby, gdyby nie przebywała na urlopie.

Kancelaria K&S oferuje doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego, jak i szeregu innych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu.