07.12.2021

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję

Policja zatrzymuje prawo jazdy między innymi w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, przekroczenia przez kierującego pojazdem limitu punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub  przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym. Obecnie prawo jazdy nie może być zatrzymane z powodu przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie niezabudowanym. Ponadto, Policja może zatrzymać wydane w prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej, obecnie Policja, w niektórych sytuacjach, ma prawo zatrzymać prawo jazdy wydane przez obce Państwo (z lub poza Unii Europejskiej). Policjant zatrzyma prawo jazdy niezależnie od tego czy kierowca przyjmie mandat.

W przypadku zatrzymania prawa jazdy Policjant zobowiązany jest wydać pokwitowaniem i w niektórych przypadkach pokwitowanie pozwala na prowadzenie pojazdów przez następne 24 godziny. Po zatrzymaniu prawa jazdy w ciągu 14 dni prokurator lub sąd właściwy miejscowo wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Odpowiednio sporządzone zażalenie może skutkować szybkim zwrotem zatrzymanego prawa jazdy.

Kancelaria Radców Prawnych K&S Kardasz Staszak spółka partnerska jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie prawne w zakresie zatrzymania prawa jazdy na podstawie ustawy o ruchu drogowym jak również w zakresie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. 

Zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania z naszym prawnikiem w siedzibie w Gdańsku lub oddziale w Elblągu, a także zapoznania się z ofertą znajdującą się pod adresem Kancelarii https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/.

aplikant radcowski
Karol Bogalecki