Blog

Dzielimy się wiedzą
prawniczą

Blog

Rozwód z orzeczeniem o winie

Stosownie do treści art. 57 k.r.o. „Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.” Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.  Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie definiują pojęcia winy. Konieczne zastosowanie jest reguł ukształtowanych w prawie cywilnym, albowiem dla przypisania określonej osobie winy niezbędne jest wystąpienie…
02.03.2022

Ile kosztuje rozwód w Gdańsku?

Rozwód to nieprzyjemne i stresujące wydarzenie w życiu, z którym z roku na rok co raz więcej małżeństw musi się zmierzyć. Proces rozwodu wiąże się z wieloma aspektami formalnymi oraz finansowymi, o których osoby zainteresowane muszą pamiętać. Na jakie koszty rozwodu trzeba się przygotować? W poniższych akapitach Kancelaria prawna K&S usystematyzuje potrzebną wiedzę. Opłata stała…
17.12.2021

Rozwód a zmiana nazwiska

Wielu z klientów kancelarii planujących rozwód bądź będących już w trakcie postępowania rozwodowego zastanawia się jak wygląda kwestia powrotu do poprzedniego nazwiska i czy w świetle prawa jest to w ogóle możliwe. Stosownie do treści art. 25 k.r.o: „O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem…
06.12.2021

Pozew o rozwód Gdańsk – jak długo trwa sprawa o rozwód w Gdańsku

Klienci Naszej Kancelarii Radców Prawnych podczas pierwszego spotkania w sprawie rozwodu często zadają jedno podstawowe pytanie: Ile trwa rozwód w Gdańsku, kiedy dojdzie do pierwszej rozprawy? Dla wielu Klientów Kancelarii jest to kluczowa wiedza, ponieważ wszelkie formalności związane z rozwodem chcieliby zakończyć jak najszybciej i bez zbędnych opóźnień. Na powyższe pytanie nigdy jednak nie możemy…
15.11.2021

Rozwód krok po kroku

Decyzja o rozwodzie jest z pewnością jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu jaką trzeba podjąć. Poza aspektami czysto osobistymi powstaje dodatkowy problem, czyli formalne zakończenie związku małżeńskiego poprzez wniesienie powództwa o rozwód do właściwego sądu.  Poniżej Kancelaria prawna K&S wskazuje na kroki jakie należy podjąć, aby wnieść powództwo o rozwód w Gdańsku oraz z czym…
10.11.2021

Rozwód z orzeczeniem o winie a rozwód bez orzekania o winie

Wielokrotnie zajmując się sprawami rozwodowymi Klientów Kancelarii spotkać się można z pytaniem czym różni się rozwód bez orzekania o winie od rozwodu z orzeczeniem winy drugiej strony. Klienci pytają też o następstwa rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie względem dzieci, powody jak zdrada, czy podział majątku albo koszty. Co daje orzeczenie…
29.06.2021

Jak złożyć pozew o rozwód?

Wielokrotnie zajmując się sprawami rozwodowymi Klientów Kancelarii spotykamy się z pytaniami dotyczącymi sposobu w jaki można złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie, za porozumieniem stron krok po kroku, tradycyjnie albo online – przez internet. Kiedy można i jak wziąć rozwód? W pierwszej kolejności należy wskazać, iż złożenie pozwu o…
28.06.2021