15.11.2021

Pozew o rozwód Gdańsk – jak długo trwa sprawa o rozwód w Gdańsku

Pozew o Rozwód – Rozwód Gdańsk i Elbląg

Klienci Naszej Kancelarii  podczas pierwszego spotkania w sprawie rozwodu często zadają jedno podstawowe pytanie: Ile trwa rozwód w Gdańsku, kiedy dojdzie do pierwszej rozprawy? Dla wielu Klientów Kancelarii odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, ponieważ wszelkie formalności związane z rozwodem chcieliby zakończyć jak najszybciej i bez zbędnych opóźnień.

Na powyższe pytanie nigdy jednak nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Czas trwania postępowania rozwodowego nie jest bowiem możliwy do ustalenia w sposób konkretny. Czas trwania postępowania rozwodowego zależy bowiem nie tylko od działania prawników, adwokatów i radców prawnych z naszej Kancelarii. Okres trwania postępowania rozwodowego zależny jest również od stanu faktycznego konkretnego przypadku, sprawności rozpoznawania sprawy przez sąd, postępowania drugiej strony procesu oraz działania Klienta, a także ilości i jakości dowodów jakie należało będzie przedstawić w sądzie – postępowanie dowodowe może być bowiem długie i żmudne – na przykład: w postępowaniu rozwodowym można powoływać świadków. Jeżeli świadków będzie większa liczba, sąd będzie musiał spędzić więcej czasu na ich przesłuchaniu co spowoduje obowiązek wyznaczenia większej ilości rozpraw. Sąd może również potrzebować opinii biegłych, których sporządzenie znacznie wydłuża cały proces rozwodowy.

Przygotowanie pozwu rozwodowego Gdańsk 

Samo ustalenie stanu faktycznego przez radcę prawnego (adwokata) oraz złożenie powództwa do sądu w imieniu Klienta Kancelarii odbywa się w zasadzie dosyć szybko i bez zbędnej zwłoki. W zależności od gotowości Klienta do współpracy z prawnikiem, pozew złożony może być we właściwym sądzie w przeciągu paru dni od pierwszego kontaktu z Klientem – zależne jest to jednak od woli Klienta, jego gotowości do współpracy oraz przekazaniu Kancelarii wszelkich wymaganych dokumentów i informacji. 

Ustalenie niezbędnych dokumentów i informacji jakie Klient musi przekazać prawnikom Kancelarii następuje zazwyczaj na pierwszym spotkaniu w Kancelarii lub jeszcze przed tym spotkaniem w formie np. informacji przesłanej na skrzynkę e-mail Klienta. Niemniej jednak w związku z charakterem postępowania rozwodowego sugerowane jest osobiste spotkanie się Klienta z Adwokatem lub Radcą prawnym, który zajmował się będzie jego sprawą – taki też sposób przekazania informacji preferujemy.

Dodatkowo każdy z prawników i radców prawnych naszej Kancelarii dokłada wszelkiej staranności, aby złożony pozew rozwodowy nie zawierał braków formalnych tak, aby uniknąć uzupełniania braków formalnych, które potrafią wydłużyć termin wyznaczenia rozprawy przez sąd.

Procedury rozwodowe

W momencie złożenia pozwu rozwodowego następuje wszczęcie odpowiednich procedur, które są już niezależne od sprawnego działania prawników Kancelarii tj. działanie sądu, procedura cywilna, działanie drugiej strony, opinie biegłych sporządzane w trakcie trwania procesu rozwodowego, inne nieprzewidziane okoliczności. 

Postępowanie rozwodowe trwa również dłużej gdy przedmiotem tego postępowania jest rozstrzyganie o sprawach wspólnych małoletnich dzieci stron, kontaktów z nimi lub złożenia wniosku o podział majątku razem z postępowaniem rozwodowym. Należy również pamiętać, że w przypadku gdy strony postępowania rozwodowego posiadają małoletnie dzieci sąd zobligowany jest do wydania orzeczenia dotyczącego alimentów należnych tym dzieciom od jednej ze stron – co w przypadku braku porozumienia stron prowadzi do obowiązku prowadzenia dokładnego postępowania dowodowego w zakresie możliwości finansowych stron oraz uzasadnionych potrzeb małoletnich dzieci.

Wpływ na czas trwania postępowania ma również postawa drugiej strony, które poprzez swoje działania może spowodować dłuższe rozpoznawanie sprawy o orzeczenie rozwodu przez sąd.

Rozwód Gdańsk – Skorzystaj z usług kancelarii

Z naszych obserwacji jednak wynika, iż pierwsza rozprawa rozwodowa zazwyczaj odbywa się w terminie od 3 do 4 miesięcy po złożeniu pozwu, chociaż jest to termin jedynie przypuszczalny, gdyż zdarza się, że pierwsza rozprawa może być wyznaczona przez sąd wcześniej niż termin wskazany powyżej, ale też później niż wskazane 3-4 miesiące. Zdarza się, że pierwsza rozprawa rozwodowa odbywa się już np. w miesiąc po złożeniu pozwu rozwodowego do właściwego sądu. 

Kancelaria prawna K&S pomaga w sporządzeniu pozwu rozwodowego, doradza w przedmiocie rozwodu, a także reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach rozwodowych. W celu uzyskania porady w przedmiocie rozwodu lub zlecenia Kancelarii reprezentacji w sprawie rozwodowej można umówić spotkanie z Naszymi prawnikami w siedzibie Kancelarii prawnej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 195 lub oddziale w Elblągu położonym przy ul. Kowalskiej 15 lok. 5, gdzie nasi prawnicy, adwokaci i radcy prawni pomogą Państwu z wszelkimi formalnościami w przedmiocie złożenia powództwa o rozwód Gdańsk oraz reprezentacją Państwa w sądzie.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi na witrynie internetowej Kancelarii, które znajdują się pod adresem https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/. Nasi prawnicy pomagają we wszelkich sprawach związanych z rozwodem, podziałem majątku, kontaktami i opieką nad dzieckiem, a także w przedmiocie postępowań alimentacyjnych.

Artykuły warte doczytania:

  1. Rozwód z orzeczeniem o winie
  2. Zasada równych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków
  3. Rozwód krok po kroku
  4. Rozwód a zmiana nazwiska
  5. Ile kosztuje rozwód w Gdańsku ?
  6. Jak złożyć pozew o rozwód ?
  7. Prawnik rozwody Gdańsk