06.12.2021

Rozwód a zmiana nazwiska

Wielu z klientów kancelarii planujących rozwód bądź będących już w trakcie postępowania rozwodowego zastanawia się jak wygląda kwestia powrotu do poprzedniego nazwiska i czy w świetle prawa jest to w ogóle możliwe.

Stosownie do treści art. 25 k.r.o: „O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.”

Czy proces zmiany nazwiska można odwrócić?

Otóż, zgodnie z treścią art. 59 k.r.o: W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Co ważne, po upływie zakreślonego w art. 59 k.r.o. 3 miesięcznego terminu możliwości takiej już nie ma. W sytuacji, w której z jakichś względów nie dochowamy terminu wskazanego terminu, furtką umożliwiającą powrót do poprzedniego nazwiska jest wystąpienia
o administracyjną zmianę nazwiska.

Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska może zostać złożone w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma wymogu aby był to urząd właściwy dla miejsca zamieszkania lub zameldowania.

Jakich dokumentów potrzebujemy do zmiany nazwiska?

  1. Dokument tożsamości,
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  3. Informacji o dacie uprawomocnienia wyroku rozwodowego oraz miejscu i czasie sporządzenia aktu małżeństwa.

Uwaga!

Do czynności związanej z powrotem do poprzedniego nazwiska nie można ustanowić pełnomocnika. Wiąże się to z koniecznością osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Kancelaria prawna K&S od wielu lat zajmuje się sprawami rozwodowymi swoich Klientów, specjalizuje się również w prowadzeniu takich postępowań rozwodowych,  a także postępowań dotyczących alimentów oraz postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi. Zakres oferty opisany został tutaj: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/.

W przypadku pytań dotyczących sprawy rozwodowej lub woli zlecenia prowadzenia sprawy rozwodowej przez naszych prawników zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii prawnej w Gdańsku lub oddziale Kancelarii w Elblągu.

Artykuły warte doczytania:

  1. https://www.krp-ks.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-a-rozwod-bez-orzekania-o-winie/
  2. https://www.krp-ks.pl/zasada-rownych-udzialow-w-majatku-wspolnym-bylych-malzonkow/
  3. https://www.krp-ks.pl/rozwod-krok-po-kroku/
  4. https://www.krp-ks.pl/rozwod-w-gdansku-jak-dlugo-trwa-sprawa-o-rozwod-w-gdansku/
  5. https://www.krp-ks.pl/ile-kosztuje-rozwod-w-gdansku/
  6. https://www.krp-ks.pl/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod/
  7. https://www.krp-ks.pl/prawnik-rozwodowy/