17.12.2021

Ile kosztuje rozwód w Gdańsku?

Rozwód to nieprzyjemne i stresujące wydarzenie w życiu, z którym z roku na rok co raz więcej małżeństw musi się zmierzyć. Proces rozwodu wiąże się z wieloma aspektami formalnymi oraz finansowymi, o których osoby zainteresowane muszą pamiętać.

Na jakie koszty rozwodu trzeba się przygotować? W poniższych akapitach Kancelaria prawna K&S usystematyzuje potrzebną wiedzę.

Opłata stała do pozwu rozwodowego i pozostałe koszty

W pierwszej kolejności, przed złożeniem pozwu rozwodowego, należy uiścić opłatę stałą w kwocie 600,00 zł, którą należy wnieść do sądu, który będzie właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód.

Coraz częściej podczas rozprawy rozwodowej sąd rozstrzyga również o podziale majątku.
W przypadku gdy strony nie wypracowały kompromisu, opłata sądowa od zawartego w pozwie wniosku o podział majątku wyniesie 1000,00 zł. Dużo korzystniejsza sytuacja występuje, gdy strony zgadzają się co do podziału majątku i do wniosku dołączą zgodny projekt jego podziału — wówczas opłata sądowa będzie niższa i wyniesie 300,00 zł.

Kolejne koszty obciążające strony, które mogą się pojawić to opłaty związane z przeprowadzaniem poszczególnych dowodów (np. opinie biegłych sądowych) czy prowadzenia mediacji między stronami.

Jeżeli stronę w postępowaniu reprezentuje prawnik rozwodowy i załączane jest do pozwu pełnomocnictwo, wtedy należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. Opłatę tę wnosi się do właściwego urzędu miasta lub gminy. Natomiast wynagrodzenie radcy prawnego uzgadniane jest indywidualnie, w zależności od m.in. zawiłości sprawy oraz wykonywanych przez niego czynności. Można się również ubiegać o ustalenie pełnomocnika z urzędu.

W ramach wyroku rozwodowego Sąd obligatoryjnie rozstrzyga o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron, o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej oraz sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Te rozstrzygnięcia są objęte jedną opłatą od pozwu rozwodowego (600,00 zł).

Opłatę sądową w kwocie 600,00 zł ponosi osoba, która wnosi pozew o rozwód. Jednak po zakończeniu postępowania część kwoty zostaje jej zwrócona. W zależności od zakończenia postępowania koszty dzielone są w różny sposób. Kiedy rozwód orzekany jest bez winy stron, Sąd zwraca powodowi 300 zł, a były małżonek dodatkowe 150 zł. Gdy sprawa o rozwód kończy się z orzeczeniem o winie, wyłącznie małżonek winny rozkładu pożycia poniesie wszystkie wydatki procesu. Natomiast w przypadku winy obojga małżonków koszty powinny dzielone być na pół.

Możliwość zwolnienia z kosztów sądowych

Należy także pamiętać o możliwości zwolnienia od kosztów sądowych. Osoba fizyczna ma prawo domagać się zwolnienia od kosztów, o ile udowodni, że nie jest w stanie ich ponieść. Taki wniosek wnosi się wraz z pozwem. Dodatkowo powinno się złożyć oświadczenie, w którym zawiera się szczegółowe dane o stanie rodzinnym i majątkowym.

Kancelaria prawna K&S od wielu lat zajmuje się sprawami rozwodowymi swoich Klientów, specjalizuje się również w prowadzeniu takich postępowań rozwodowych,  a także postępowań dotyczących alimentów oraz postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi. Zakres oferty opisany został tutaj: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/.

W przypadku pytań dotyczących sprawy rozwodowej lub woli zlecenia prowadzenia sprawy rozwodowej przez naszych prawników zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii prawnej w Gdańsku lub oddziale Kancelarii w Elblągu.

Artykuły warte doczytania:

  1. https://www.krp-ks.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-a-rozwod-bez-orzekania-o-winie/
  2. https://www.krp-ks.pl/zasada-rownych-udzialow-w-majatku-wspolnym-bylych-malzonkow/
  3. https://www.krp-ks.pl/rozwod-krok-po-kroku/
  4. https://www.krp-ks.pl/rozwod-w-gdansku-jak-dlugo-trwa-sprawa-o-rozwod-w-gdansku/
  5. https://www.krp-ks.pl/rozwod-a-zmiana-nazwiska/
  6. https://www.krp-ks.pl/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod/
  7. https://www.krp-ks.pl/prawnik-rozwodowy/