Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Prawnik rozwodowy Gdańsk

Prawnik rozwodowy w Gdańsku powinien być doświadczonym praktykiem w przedmiocie prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej oraz osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu spraw rozwodowych, postępowań o alimenty oraz wszelkich postępowań dotyczących opieki i kontaktów z dziećmi.

Dodatkowo, aby taki prawnik mógł reprezentować Klienta w sprawie rozwodowej przed sądem powinien posługiwać się tytułem radcy prawnego lub adwokata, bowiem tylko tacy profesjonalni pełnomocnicy mogą reprezentować stronę postępowania rozwodowego przed sądem.

Procesy rozwodowe są jednymi z najtrudniejszych postępowań. Wpływ na to ma nie tylko skomplikowana procedura, ale także sytuacja, której rozwód dotyczy, ponieważ sąd w ramach procesu rozwodowego poddaje ocenie stan więzi pomiędzy dwojgiem ludzi oraz sytuacje związaną z ich dziećmi.

Podstawy do rozwodu

Główną przesłanką do rozwodu pomiędzy małżonkami jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego między nimi. Innymi słowy, jeśli nie ma już więzi związanych z uczuciami, fizycznością lub stanem majątkowym i jest to stan trwały, sąd może orzec o rozwodzie. Orzeczenie zazwyczaj wydaje sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Warunkiem jest jednak to, że przynajmniej jedna z osób musi w nim nadal przebywać. W innym przypadku właściwym sądem jest ten z miejsca zamieszkania pozwanego. W sytuacji, gdy to nie jest znane – orzeka sąd z miejsca zamieszkania powoda.
Należy wiedzieć jednak, że istnieją także negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu. Wtedy pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd odmawia rozwodu. Powodem może być to, że po rozwodzie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Innym przypadkiem jest sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie nastąpi także, gdy żąda go osoba wyłącznie winna rozkładu pożycia, a jej małżonek nie wyraża na to zgody. Tutaj jednak ponownie sąd jednak bierze pod uwagę także zasady współżycia społecznego i w pewnych sytuacjach może udzielić rozwodu.

Możliwe orzeczenia

W sprawach rozwodowych sąd może wydać jedno z trzech orzeczeń:

 • – że rozwiązuje małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie,
 • – że winni są oboje małżonkowie,
 • – że winny jest jeden z małżonków.

Warto doczytać: https://www.krp-ks.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-a-rozwod-bez-orzekania-o-winie/

Prawnik rozwodowy Gdańsk – jako wsparcie w procesie rozwodowym

Każdego roku wzrasta liczba spraw rozwodowych w Polsce. Decyzja o rozwodzie często jest bardzo trudna i stresująca. To sprawia, że bardzo ważna może być fachowa pomoc. Prawnik rozwodowy pomoże nam czuwać nad prawidłowym procesem formalności, pomoże załatwić formalności w sądzie, a także przygotuje pisma procesowe.
Prawnik rozwodowy Krzysztof Kardasz – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2010 roku bierze udział w postępowaniach o rozwód i alimenty. Jako specjalista od spraw rodzinnych pomaga na każdym etapie postępowania.

Rozpoczęcie postępowania rozwodowego zaczyna się od rozmowy z klientem, a następnie przygotowania spełniającego warunki pisma procesowego pozwu o rozwód. W ramach pozwu należy jednak precyzyjnie określić żądania osoby składającej dokumenty do sądu. Prawnik od rozwodów pomoże przygotować odpowiedni dokument i zawrzeć w nim wszystkie wnioski formalne, których oczekuje powód. Do najczęstszych wniosków zaliczyć można:

 • – orzeczenie o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania lub orzeczenie o sposobie korzystania z niego,
 • – orzeczenie o podziale wspólnego majątku,
 • – orzeczenie o alimentach,
 • – orzeczenie o władzy rodzicielskiej (pozbawienie jej, ograniczenie lub pozostawienie) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • – orzeczenie o miejscu zamieszkania dzieci i kontaktach z nimi,
 • – orzeczenie o rozwodzie z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Poza wnioskami w pozwie powinno znajdować się także uzasadnienie, które wskazuje na przyczyny ustania więzi pomiędzy małżonkami. Dodatkowo musi zawierać ono dowody w postaci, na przykład z przesłuchania świadków, dokumentów lub opinii biegłych. W takich chwilach prawnik od rozwodów może pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości i dać potrzebne wskazówki. Dzięki niemu można ustalić, jakie są pozytywne przesłanki do rozwodu, separacji, ale także, jakie są czynniki wpływające na wielkość alimentów.

Składanie pozwu rozwodowego i czas trwania rozprawy

Pozew rozwodowy składa się we właściwym sądzie okręgowym, tak jak zostało to określone wcześniej. Można zrobić to osobiście lub wysłać go w dwóch egzemplarzach – jeden zostanie w sądzie, a drugi zostanie przekazany pozwanemu. To zapoczątkuje proces rozwodowy.
Nie można jednoznacznie określić długości trwania sprawy rozwodowej, ponieważ ta zależy od kilku czynników:

 • – stopnia zawiłości sprawy,
 • – zakres postępowania dowodowego,
 • – wniosków złożonych przez strony,
 • – terminów rozpraw,
 • – stopnia skonfliktowania stron i prezentowanych stanowisk.

Sprawa rozwodowa może jednak zakończyć się nawet na pierwszej rozprawie, gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód a separacja

Podobnie jak w przypadku rozwodu o separacji małżonków orzeka sąd. Separacja może zostać jednak zniesiona, co sprawia, że jej skutki ustają. Rozwód w którym uczestniczy prawnik rozwodowy jest zaś rozwiązaniem ostatecznym. W trakcie separacji małżonkowie nie mogą zawierać innych związków małżeńskich. Tak samo jednak, jak w przypadku rozwodu, w separacji ustaje wspólnota majątkowa, a sąd decyduje o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Separacja i rozwód sprawiają także, że po śmierci jednej ze stron, rozwiedziony lub pozostający w separacji małżonek, nie dziedziczy spadku.

Koszty rozwodu – prawnik rozwodowy Gdańsk

Koszty rozwodu to zawsze indywidualna sprawa. Zależą one od rodzaju konfliktu, ale także pracy wykonanej przez adwokata. Stała jest jednak opłata sądowa, która wynosi 600 zł. Jest ona wnoszona przez stronę wnoszącą pozew zarówno gdy rozwód jest z orzeczeniem o winie jak i bez orzekania o winie.

Planujesz rozwód? Zapamiętaj.

Wszelkich informacji na temat możliwości uzyskania rozwodu udziela prawnik rozwodowy w Gdańsku i Elblągu. Z porady prawnej skorzystasz również przez telefon i online. Ofertę usług prawnych w zakresie rozwodu znajdziesz tutaj: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/.
K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410

Artykuły warte przeczytania:

 1. https://www.krp-ks.pl/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod/
 2. https://www.krp-ks.pl/zasada-rownych-udzialow-w-majatku-wspolnym-bylych-malzonkow/
 3. https://www.krp-ks.pl/rozwod-krok-po-kroku/
 4. https://www.krp-ks.pl/rozwod-w-gdansku-jak-dlugo-trwa-sprawa-o-rozwod-w-gdansku/
 5. https://www.krp-ks.pl/rozwod-a-zmiana-nazwiska/
 6. https://www.krp-ks.pl/ile-kosztuje-rozwod-w-gdansku/