28.09.2021

Zasada równych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków

Kilka tygodni temu wyjaśnialiśmy wpływ orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego w orzeczeniu rozwodowym na możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka. Sprawa o alimenty nie jest jednak jedyną sprawą majątkową wywołaną orzeczeniem rozwodu. Prawomocne orzeczenie rozwodu powoduje powstanie pomiędzy byłymi małżonkami rozdzielności majątkowej. Pozostaje jednak masa majątkowa – stanowiąca majątek wspólny byłych małżonków, a każdy z byłych małżonków ma prawo dążyć do podziału majątku. 

W czasie ustalania składu majątku wspólnego byłych małżonków oraz szukania najlepszego sposobu podziału majątku, pojawiają się też pytania o to czy orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego uprawnia do uzyskania większego udziału przez małżonka niewinnego.

Nie. Równe udziały w majątku wspólnym byłych małżonków są zasadą przewidzianą
w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Przyznać trzeba, iż od powyższej zasady – ustawa przewiduje wyjątek, aczkolwiek nie jest on powiązany z orzeczeniem winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy uprawnia każdego z byłych małżonków do żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, ale jedynie z ważnych powodów i z uwzględnieniem stopnia w jakim każdy z byłych małżonków przyczynił się do powstania tego majątku. Natomiast niemożliwym jest wyłączenie określonego przedmiotu w całości spod podziału majątku. 

Biorąc jednak pod uwagę powyższe przesłanki – znaczna większość podziałów majątku przeprowadzana jest zgodnie z zasadą równości udziałów byłych małżonków. 

Kancelaria prawna K&S sporządza w imieniu Klientów powództwa o rozwód oraz reprezentuje swoich Klientów przed sądem w sprawach rozwodowych.
W przypadku problemów ze złożeniem powództwa samodzielnie zapraszamy do naszej Kancelarii w Gdańsku lub oddziału w Elblągu celem rozwiązania Państwa wątpliwości w przedmiocie rozwodu, a także w celu zlecenia prowadzenia postępowania rozwodowego.

Z ofertą Kancelarii można zapoznać się na stronie internetowej https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/.

aplikant radcowski
Magdalena Nowacka

Artykuły warte doczytania:

  1. https://www.krp-ks.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-a-rozwod-bez-orzekania-o-winie/
  2. https://www.krp-ks.pl/rozwod-krok-po-kroku/
  3. https://www.krp-ks.pl/rozwod-w-gdansku-jak-dlugo-trwa-sprawa-o-rozwod-w-gdansku/
  4. https://www.krp-ks.pl/rozwod-a-zmiana-nazwiska/
  5. https://www.krp-ks.pl/ile-kosztuje-rozwod-w-gdansku/
  6. https://www.krp-ks.pl/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod/
  7. https://www.krp-ks.pl/prawnik-rozwodowy/