Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Zasada równych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków

Kilka tygodni temu wyjaśnialiśmy wpływ orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego w orzeczeniu rozwodowym na możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka. Sprawa o alimenty nie jest jednak jedyną sprawą majątkową wywołaną orzeczeniem rozwodu. Prawomocne orzeczenie rozwodu powoduje powstanie pomiędzy byłymi małżonkami rozdzielności majątkowej. Pozostaje jednak masa majątkowa – stanowiąca majątek wspólny byłych małżonków, a każdy z byłych małżonków ma prawo dążyć do podziału majątku. 

W czasie ustalania składu majątku wspólnego byłych małżonków oraz szukania najlepszego sposobu podziału majątku, pojawiają się też pytania o to czy orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego uprawnia do uzyskania większego udziału przez małżonka niewinnego.

Nie. Równe udziały w majątku wspólnym byłych małżonków są zasadą przewidzianą
w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Przyznać trzeba, iż od powyższej zasady – ustawa przewiduje wyjątek, aczkolwiek nie jest on powiązany z orzeczeniem winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy uprawnia każdego z byłych małżonków do żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, ale jedynie z ważnych powodów i z uwzględnieniem stopnia w jakim każdy z byłych małżonków przyczynił się do powstania tego majątku. Natomiast niemożliwym jest wyłączenie określonego przedmiotu w całości spod podziału majątku. 

Biorąc jednak pod uwagę powyższe przesłanki – znaczna większość podziałów majątku przeprowadzana jest zgodnie z zasadą równości udziałów byłych małżonków. 

aplikant radcowski
Magdalena Nowacka

Kancelaria Radców Prawnych K&S Kardasz Staszak to wspólne przedsięwzięcie, które prowadzą radca prawny Krzysztof Kardasz oraz radca prawny Sławomir Staszak. Informacje o Kancelarii dostępne są na jej stronie internetowej - https://www.krp-ks.pl/

Polecane artykuły