Blog

Dzielimy się wiedzą
prawniczą

Blog

Zmiany w prawie spadkowym

Sprawy spadkowe – zmiany w przepisach W listopadzie 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów prawa spadkowego, która wprowadziła istotne zmiany stanowiące odpowiedź na częste problemy pojawiające się w sprawach związanych z nabyciem spadku. Jedną ze zmian, którą należy ocenić pozytywnie jest uproszczenie procedury odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami…
12.02.2024

Czy dziedziczymy długi?

W pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Natomiast w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Te wszystkie osoby pozostają zazwyczaj w kręgu najbardziej zainteresowanych. Jak…
16.02.2022

Niegodność dziedziczenia a wydziedziczenie

Zajmując się prawem spadkowym nasi prawnicy dostrzegają, iż instytucja niegodności dziedziczenia jest przez Klientów niejednokrotnie mylona z wydziedziczeniem. Tematykę związaną z wydziedziczeniem prezentowaliśmy kilka tygodni temu. Czym więc różni się niegodność dziedziczenia od wydziedziczenia?  Po pierwsze – aby uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia nie jest konieczne sporządzenie oświadczenia przez spadkodawcę. Niegodność dziedziczenia natomiast w przeciwieństwie…
30.11.2021

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Latem wyjaśnialiśmy jakie możliwości ma spadkobierca w przypadku odziedziczenia niechcianego spadku (Odrzucenie lub przyjęcie spadku – wyjaśniamy). Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku przed Sądem lub notariuszem niejednokrotnie pozwala na uniknięcie długów spadkowych.  Co jednak w przypadku, gdy powołany do dziedziczenia zostaje małoletni?…
11.10.2021

Odrzucenie lub przyjęcie spadku – wyjaśniamy

Prawnicy Kancelarii często otrzymują pytania od zaniepokojonych Klientów Kancelarii co zrobić w przypadku gdy stają się spadkobiercami, a spadkodawca po swojej śmierci zostawił tylko długi lub co prawda pozostawił majątek, ale jego wartość jest mniejsza niż pozostawione długi. W obecnym stanie prawnym spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź…
26.06.2021