08.05.2023

JAK ZŁOŻYĆ POZEW O ALIMENTY I O CO CHODZI Z ALIMENTAMI NA DZIECKO

ALIMENTY – pomoc prawna w procesie o alimenty.

Klienci Kancelarii K&S Kardasz Staszak sp.p. często zadają pytanie od czego zależy wysokość alimentów na dziecko oraz w jaki sposób złożyć należy pozew o alimenty na dziecko. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys jak napisać pozew o alimenty w Polsce i złożyć go w sądzie.

JAK ZŁOŻYĆ POZEW O ALIMENTY W SĄDZIE ?

W pozwie należy podać pełne dane sądu, który jest właściwy w danej sprawie, w tym jego nazwę, nazwę wydziału rodzinnego oraz adres.

Następnie należy wskazać strony sporu, czyli dane osoby wnoszącej pozew (powoda) oraz dane osoby, przeciwko której pozew jest skierowany (pozwany).

Okoliczności faktyczne – Należy przedstawić wyczerpująco okoliczności faktyczne sprawy, które stanowią podstawę do żądania alimentów na rzecz dziecka. Warto podać datę urodzenia dziecka oraz informacje na temat sytuacji materialnej, w tym zarobków obu rodziców oraz kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Należy przedłożyć również odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Następnie należy przedstawić żądanie, czyli kwotę alimentów, którą powód żąda od pozwanego.

Należy wskazać dowody, które potwierdzą przedstawione okoliczności faktyczne odnośnie obowiązku alimentacyjnego. Mogą to być np. dokumenty finansowe, wynagrodzenia, kosztorysy, rachunki itp.

Pozew powinien być podpisany przez powoda lub opiekuna prawnego dziecka, jeśli taka osoba jest w procesie reprezentowana przez takiego przedstawiciela. Pozew może być podpisany również przez profesjonalnego pełnomocnika takiego jak radca prawny, jeżeli udzieli mu się stosownego pełnomocnictwa do występowania w sprawie o alimenty.

Należy pamiętać, że powództwo o alimenty należy złożyć w sądzie właściwym miejscowo, aby powództwo o alimenty mogło być przez sąd rozpoznane. W przypadku gdy pozew o alimenty zostanie złożony w sądzie niewłaściwym miejscowo, sąd taki przekaże pozew o alimenty do sadu właściwego miejscowo.

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW ?

Wysokość alimentów na dziecko w Polsce zależy od wielu czynników, takich jak:

  • Zarobki osób zobowiązanych do alimentacji – Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość alimentów jest wysokość zarobków osób zobowiązanych do alimentacji. Sąd bierze pod uwagę ich dochody, a także ich zdolność do pracy i możliwość znalezienia zatrudnienia.
  • Koszty utrzymania uprawnionego – Sąd uwzględnia koszty związane z utrzymaniem uprawnionego do alimentacji, takie jak wydatki na żywność, odzież, lekarstwa, wykształcenie czy hobby. Chodzi tu o uzasadnione potrzeby uprawnionego do alimentacji.
  • Wiek uprawnionego do alimentacji – W zależności od wieku uprawnionego do alimentacji, jego potrzeby mogą się zmieniać. Sąd bierze pod uwagę wiek uprawnionego do alimentacji oraz koszty związane z jego utrzymaniem.
  • Udział rodziców w wychowaniu dziecka – Sąd może uwzględnić wkład rodziców w wychowanie uprawnionego do alimentacji, na przykład w formie dodatkowych kosztów ponoszonych przez jednego z rodziców.

Ostatecznie, decyzja sądu w sprawie alimentów zależy od konkretnych okoliczności każdej sprawy i może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji.

Kancelaria prawna Alimenty – pomoc w postępowaniu alimentacyjnym

Powyżej w zarysie przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przed sądem. Kancelaria K&S Kardasz Staszak sp.p. w Gdańsku i Elblągu – jako profesjonaliści z zakresu prawa rodzinnego – jest w stanie pomóc Państwu w prawidłowym przeprowadzeniu procesu alimentacyjnego i uzyskaniu alimentów od osoby zobowiązanej do alimentacji na rzecz uprawnionego do alimentacji.