11.05.2023

Opieka Naprzemienna – kontakty i opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna, która nazywana jest także pieczą naprzemienną, bądź wspólną opieką nad dzieckiem, to sposób sprawowania opieki nad dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu (np. z powodu rozwodu lub separacji), w którym obydwie strony mają równy udział w opiece nad dzieckiem. W praktyce oznacza to, że dziecko przebywa na zmianę u każdego z rodziców przez określony czas, który może być ustalany na różne sposoby – np. tydzień u jednego rodzica, tydzień u drugiego rodzica. W ramach opieki naprzemiennej rodzice dzielą się obowiązkami związanymi z wychowaniem dziecka, takimi jak zapewnienie mu mieszkania, żywności, ubrań, edukacji i opieki zdrowotnej.

Mimo braku konkretnej regulacji prawnej dotyczącej opieki naprzemiennej, jest ona możliwa w polskim systemie prawnym. Opieka naprzemienna jest preferowanym rozwiązaniem w przypadku, gdy nie ma uzasadnionych przesłanek, aby dziecko powierzyć wyłącznie jednemu z rodziców. Należy jednak pamiętać, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Decyzja o zastosowaniu instytucji opieki naprzemiennej zależy od wielu czynników, takich jak dobre relację między rodzicami oraz potrzeby i dobro dziecka.

W pierwszej kolejności warto porozmawiać z drugim rodzicem i omówić kwestie opieki naprzemiennej. Aby zastosowanie opieki naprzemiennej było możliwe, musi to być zgodna decyzja obu stron. Następnie należy uzgodnić bardziej szczegółowe aspekty opieki naprzemiennej. Warto ustalić harmonogram, czyli czas, jaki dziecko będzie spędzać u każdego z rodziców, który powinien być umiejętnie rozdzielony, tak aby zapewnić dziecku stabilność emocjonalną i uczestnictwo w życiu rodzinnym obu rodziców. Kolejno należy wspólnie ustalić warunki opieki nad dzieckiem, takie jak np. koszty utrzymania, wykształcenie religijne, wybór szkoły. Rodzice mogą również ustalić dodatkowe warunki, m.in.: czas wolny od nauki, czas spędzany z krewnymi, wyjazdy za granicę.

Niestety zdarzają się sytuację, gdzie mimo zgodności co do opieki naprzemiennej, rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie szczegółów opieki albo jeden z rodziców  nie wyraża zgody na opiekę naprzemienną. Wówczas trzeba zwrócić się o pomoc do sądu rodzinnego.

W toku postępowania sądowego rodzice przedstawiają swoje stanowiska w sprawie opieki nad dzieckiem. Sąd podejmuje decyzję o ustanowieniu opieki naprzemiennej biorąc pod uwagę wiele czynników, w tym zdolność rodziców do współpracy oraz umiejętności wychowawcze.  Jednak przede wszystkim sąd będzie uwzględniać dobro dziecka.

W celu omówienia dodatkowych pytań, bądź wątpliwości w zakresie opieki naprzemiennej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii w Gdańsku, lub oddziale Kancelarii w Elblągu.