03.02.2022

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Uprawnienie do uzyskania alimentów od byłego małżonka bezpośrednio wiąże się z rozkładem winy w rozwodzie orzeczonej w wyroku rozwodowym. Bowiem – sąd rozwodowy orzekając rozwód – odstępuje od orzekania o winie w rozwodzie, uznaje za winnych rozkładu pożycia oboje małżonków, bądź uznaje za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jednego z małżonków. 

W przypadku gdy małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego znajdzie się w niedostatku, może on żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania. Na tej podstawie alimenty mogą zostać zasądzone w każdym przypadku rozkładu winy w pożyciu – zarówno w przypadku odstąpienia przez Sąd od orzekania o winie, orzeczeniu winy obu stron, jak i orzeczeniu wyłącznej winy jednej ze stron. Wysokość alimentów uzależniona będzie od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. 

Ponadto, w przypadku orzeczenia wyłącznej winy w rozwodzie jednego z małżonków – małżonek wyłącznie winny może zostać zobowiązany przez Sąd do przyczyniania się do utrzymania małżonka niewinnego (zapłaty alimentów) jeżeli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka niewinnego. 

Zasadniczo obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego ponownie związku małżeńskiego. Co więcej, w przypadku gdy zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany winnym rozkładu pożycia małżeńskiego – obowiązek ten wygasa po pięciu latach od orzeczenia rozwodu. Aczkolwiek ze względu na wyjątkowe okoliczności – pięcioletni okres zostanie przez Sąd przedłużony. 

Obowiązek alimentacyjny byłych małżonków wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych uprawnionego małżonka. 

Ze względu na opisane wyżej różnice w skutkach orzeczeń co do winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego w przypadku konieczności postępowania rozwodowego warto skorzystać z porady prawnika rozwodowego. 

Kancelaria prawna K&S świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego – w tym postępowań rozwodowych i alimentacyjnych – w Gdańsku i Elblągu. 

Zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania z naszym prawnikiem w siedzibie w Gdańsku lub oddziale w Elblągu, a także zapoznania się z ofertą znajdującą się na stronie internetowej Kancelarii https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/.

Artykuły warte lektury:

  1. https://www.krp-ks.pl/obowiazek-alimentacyjny/
  2. https://www.krp-ks.pl/alimenty-a-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/
  3. https://www.krp-ks.pl/egzekucja-kontaktow-z-dzieckiem/