23.11.2021

„EGZEKUCJA” kontaktów z dzieckiem

Zakończenie postępowania w przedmiocie uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem – w wielu przypadkach nie kończy nieporozumień pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami. Często zdarza się, że rodzic, którego żądania w postępowaniu o kontakty nie zostały uwzględnione nie chce takich kontaktów wykonywać i w efekcie – nie wydaje dziecka, bądź nie stawia się na termin kontaktów i nie odbiera małoletniego. Wtedy – pomimo zakończenia postępowania albo podpisania ugody prawnicy spotykają się z pytaniem jak wyegzekwować wykonanie postanowienia Sądu albo zawartej ugody? 

Mimo prawomocnego orzeczenia – ze względu na specyfikę postępowania dotyczącego kontaktów z małoletnim – nie możemy mówić o egzekucji, która miałaby doprowadzić do faktycznego wykonania kontaktu w określonym terminie. Jeżeli chodzi o ustalone kontakty – nie stosuje się przepisów dotyczących procedury odebrania dziecka. W przypadku postanowienia Sądu, które powinno być wykonywane cyklicznie – konieczne było ustanowienie procedury – która jednocześnie: nie będzie ingerowała w dobro dziecka, ale  będzie uciążliwa dla niewykonującego lub niewłaściwie wykonującego kontakty rodzica. 

W praktyce – przepisy przewidują postępowanie prowadzące do zapłaty przez rodzica niestosującego się do orzeczenia lub ugody dotyczącej kontaktów z małoletnim – określonej kwoty pieniężnej na rzecz drugiego z rodziców. 

Samo postępowanie składa się z dwóch etapów – w pierwszej kolejności występujemy o orzeczenie zagrażające nałożeniem obowiązku zapłaty. W przypadku dalszego uchylania się od poprawnego wykonywania orzeczenia sądu opiekuńczego – drugim etapem jest nakazanie zapłaty określonej sumy – zależnie od ilości naruszeń i kwoty ustalonej przez Sąd za jednorazowe naruszenie. 

Kwota nakazana za jednorazowe naruszenie nie jest określona w przepisach a ustalana przez Sąd opiekuńczy na podstawie sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do zapłaty. Orzeczenie samo w sobie bowiem nie ma prowadzić do spełnienia świadczeń pieniężnych na rzecz drugiego rodzica, ale ma działać motywująco i doprowadzić do poprawnego wykonywania kontaktów z dzieckiem na przyszłość.

W związku z powyższym również po zakończeniu postępowania sądowego lub negocjacji ugodowych – warto skorzystać z usług radcy prawnego. Tym bardziej, że postępowanie prowadzące do poprawnej realizacji postanowienia lub ugody dotyczącej kontaktów z małoletnim stanowi wyjątek wśród postępowań prowadzonych przez Sąd opiekuńczy – nie jest w żadnym wypadku wszczynane z urzędu, a jedynie na wniosek. 

Kancelaria prawna K&S świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego w Gdańsku i Elblągu. Szczegóły: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/. Specjaliści Kancelarii K&S to doświadczeni prawnicy rozwodowi doradzający Klientom najlepsze rozwiązania w przypadku problemów z wykonywaniem orzeczeń Sądu opiekuńczego. 

aplikant radcowski
Magdalena Nowacka

Artykuły warte lektury:

  1. https://www.krp-ks.pl/obowiazek-alimentacyjny/
  2. https://www.krp-ks.pl/alimenty-a-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/
  3. https://www.krp-ks.pl/alimenty-podwyzszenie-lub-obnizenie/