10.11.2021

Alimenty — podwyższenie lub obniżenie

Zasądzone w prawomocnym wyroku alimenty na dzieci należy uiszczać w terminie, gdyż brak wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego może spowodować postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania należnych alimentów. Co jednak zrobić jeżeli nie stać Cię na płacenie zasądzonych alimentów? Co zrobić jeżeli alimenty zasądzone przez sąd nie pokrywają kosztów związanych z uzasadnionymi potrzebami dziecka? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Należy pamiętać, że prawomocne orzeczenie o alimentach – w zakresie ich wysokości lub obowiązku ich uiszczania – zawsze może być zmienione przez sąd. W tym celu należy wytoczyć przed właściwym sądem powództwo o obniżenie lub podwyższenie alimentów. Możliwość taka wynika z przepisu art. 138 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zmianą stosunków jest na przykład zwiększenie się możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentów lub rodzica, który w imieniu dziecka alimenty pobiera, zwiększenie się lub obniżenie uzasadnionych potrzeb dziecka, utrata możliwości zarobkowania, a nawet inflacja.

Jeżeli wystąpi zmiana stosunków zawsze można żądać zmiany orzeczenia o alimentach. Zmiany może żądać zarówno uprawniony do alimentów, czyli najczęściej dziecko, ale także zobowiązany do uiszczania alimentów, czyli najczęściej jeden z rodziców.

Przez zmianę stosunków, według wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 26-06-2019 r. sygn. Akt VI RCa 121/19 należy rozumieć m.in. „zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych. Zatem nie każda zmiana w życiu obowiązanego czy uprawnionego do alimentów będzie podstawą do zmiany orzeczenie alimentacyjnego, w szczególności jeśli nie mają charakteru trwałego, zasadniczego i nie wyczerpują przesłanek, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Ustalenie wystąpienia „zmiany stosunków” oraz jej wpływu na wysokość świadczeń alimentacyjnych należnych uprawnionemu, wymaga porównania stanu istniejącego w chwili orzekania o alimentach lub zawierania umowy dotyczącej alimentów ze stanem istniejącym w czasie rozpoznawania powództwa wytoczonego na podstawie art. 138 KRO. Nie stanowi uzasadnienia do obniżenia obowiązku alimentacyjnego względem pozwanego fakt zwiększenia się wydatków ponoszonych przez zobowiązanego na drugie swoje dorastające dziecko.”

Jeżeli zastanawiasz się nad zmianą obowiązku alimentacyjnego poprzez podwyższenie lub obniżenie zasądzonych alimentów, przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych, warto poradzić się profesjonalnego prawnika, którym jest radca prawny, w przedmiocie uprawnień i możliwych kroków prawnych.

Kancelaria Radców Prawnych K&S Kardasz Staszak spółka partnerska przeprowadziła dziesiątki postępowań dotyczących alimentów i jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie prawne w zakresie obowiązku alimentacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania z naszym prawnikiem w siedzibie w Gdańsku lub oddziale w Elblągu, a także zapoznania się z ofertą znajdującą się na stronie internetowej Kancelarii https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/.

Artykuły warte lektury:

  1. https://www.krp-ks.pl/obowiazek-alimentacyjny/
  2. https://www.krp-ks.pl/alimenty-a-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/
  3. https://www.krp-ks.pl/egzekucja-kontaktow-z-dzieckiem/