Blog

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami napisanymi przez naszych prawników

Blog

Kiedy i jak można zmienić nazwisko

Kiedy można zmienić nazwisko? Zmiana nazwiska najczęściej kojarzy się z zawarciem małżeństwa i faktycznie jest to najbardziej powszechny powód takiej zmiany. Jednak przyczyn zmiany nazwiska może być wiele, a sam proces jest dość restrykcyjny. Zmiana nazwiska oznaczać może zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju…
06.06.2023

Obowiązek Meldunkowy – jak zameldować kogoś w mieszkaniu.

Jak zameldować osobę w mieszkaniu. Należy pamiętać, że każdy kto mieszka w Polsce ma obowiązek meldunkowy. Mimo wątpliwości obowiązek ten nadal istnieje i nigdy nie został zniesiony. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Zameldować można się na pobyt stały lub czasowy. Meldunku dokonać można przez Internet oraz drogą tradycyjną – w urzędzie gminy,…
06.06.2023

Fundacja Rodzinna jako inwestycja i zabezpieczenie biznesu

FUNDACJA RODZINNA – sposób na inwestycje i ochronę kapitału Fundacje od wielu cieszą się popularnością w państwach europejskich takich jak Austria, Niemcy czy Szwajcaria, w szczególności wśród przedsiębiorców, których celem jest zabezpieczenie zgromadzonego majątku oraz jego powiększenie z korzyścią dla przyszłych pokoleń. Począwszy od dnia 22 maja 2023 r. fundacje rodzinne mogą powstawać również w…
06.06.2023

Czy osobie, która od 30 lat mieszka w Wielkiej Brytanii przysługuje polska emerytura

Czy osobie, która od 30 lat mieszka w Wielkiej Brytanii przysługuje polska emerytura, jeżeli przepracowała 13 lat w Polsce? Aby w Polsce otrzymać emeryturę w minimalnej wysokości trzeba spełnić dwie przesłanki. Oprócz wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) konieczne jest także posiadanie udokumentowanego stażu pracy wynoszącego dla kobiet – co…
11.05.2023

Opieka Naprzemienna – kontakty i opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Opieka naprzemienna Opieka naprzemienna, która nazywana jest także pieczą naprzemienną, bądź wspólną opieką nad dzieckiem, to sposób sprawowania opieki nad dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu (np. z powodu rozwodu lub separacji), w którym obydwie strony mają równy udział w opiece nad dzieckiem. W praktyce oznacza to, że dziecko przebywa na zmianę u każdego z rodziców…
11.05.2023

JAK ZŁOŻYĆ POZEW O ALIMENTY I O CO CHODZI Z ALIMENTAMI NA DZIECKO

Klienci Kancelarii K&S Kardasz Staszak sp.p. często zadają pytanie od czego zależy wysokość alimentów na dziecko oraz w jaki sposób złożyć należy pozew o alimenty na dziecko. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys jak napisać pozew o alimenty w Polsce i złożyć go w sądzie. JAK ZŁOŻYĆ POZEW O ALIMENTY W SĄDZIE ? W pozwie należy podać…
08.05.2023

Wysłuchanie eksperckie dotyczące przejęcia przez PKN Orlen Grupy LOTOS

Informujemy, iż Sławomir Staszak, Partner Zarządzający K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., został zaproszony w charakterze eksperta do Sejmu RP na wysłuchanie eksperckie,  dotyczące przejęcia przez PKN Orlen Grupy LOTOS. Zachęcamy do zapoznania się z relacją, która dostępna jest pod linkiem: https://lnkd.in/dM6Dhy7F  
12.01.2023

Radca prawny Krzysztof Kardasz – Prawnik Gdańsk

Współzałożyciel i Partner Zarządzający K&S Kancelarii Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p. Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2010 roku. Prawnik pochodzący z Elbląga, który swoje życie zawodowe związał z Gdańskiem i Trójmiastem. Radca prawny Krzysztof Kardasz bierze udział w zróżnicowanych postępowaniach z ramienia Organów lub Stron. Uczestniczy w procesach inwestycyjnych…
21.11.2022

Porady prawne Gdańsk Elbląg – pomoc prawna online

Pomoc prawna jest nieoceniona w bardzo wielu przypadkach. Zawiłość przepisów prawa, a bardzo często także ich nieznajomość sprawiają, że osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej nie wiedzą, jakiego rodzaju prawa im przysługują i jak dochodzić swoich racji w różnych sporach. Pomoc prawna obejmuje usługi z zakresu m.in. prawa karnego, rodzinnego, administracyjnego, spadkowego, cywilnego. Porady prawne mają…
10.04.2022

Kancelaria radcy prawnego Elbląg

Cywilne, karne, rodzinne to tylko nieliczne gałęzie prawa. Kiedy konieczne jest uzyskanie porady prawnej, to pierwsza myśl, która przychodzi do głowy „trzeba udać się do adwokata”. Oczywiście taka decyzja jest jak najbardziej adekwatna do sytuacji, ale nie zawsze jedyna. Pomocy może udzielić też radca prawny Elbląg. Kim on jest? Na jakich zasadach działa kancelaria radcy prawnego?…
03.04.2022

Podleganie ubezpieczeniom społecznym rolników przez marynarzy

Niektórzy z Klientów zgłaszających się do Kancelarii to marynarze posiadający grunty rolnew Polsce, opłacający od wielu lat składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Wątpliwości pojawiają się w momencie zbliżającego się czasu emerytury. Czy KRUS przyzna mi emeryturę? Czy sam fakt posiadania gruntów rolnych jest wystarczający dla przyznania mi emerytury rolniczej? Przy powstaniu takich wątpliwości należy pamiętać…
04.03.2022

Rozwód z orzeczeniem o winie

Stosownie do treści art. 57 k.r.o. „Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.” Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.  Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie definiują pojęcia winy. Konieczne zastosowanie jest reguł ukształtowanych w prawie cywilnym, albowiem dla przypisania określonej osobie winy niezbędne jest wystąpienie…
02.03.2022