K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Adwokat a radca prawny

Polska to jeden z nielicznych krajów, w którym istnieje rozróżnienie na dwie profesje – radcy prawnego i adwokata. Od momentu wprowadzenia zmian w 2015 roku uprawnienia obu tych zawodów zostały do siebie na tyle zbliżone, że rozróżnienie między dwoma profesjami pozostaje obecnie praktycznie iluzoryczne. W ramach obu zawodów przyznawane są te same uprawnienia, a różnice pojawiają się w przypadku obowiązków – chociażby w kwestii socjalnej ochrony odmiennej w działalności gospodarczej i zatrudnienia pracowniczego.

Adwokat a radca prawny

Adwokat jest prawnikiem, który działa na podstawie prawa o adwokaturze i może wykonywać swój zawód, o ile został wpisany na listę adwokatów. Do jego głównych zadań należy udzielanie porad prawnych, sporządzanie aktów prawnych i opinii, jak również występowanie przed sądami oraz urzędami. Radca prawny posiada uprawnienia do udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych i aktów prawnych, a także do występowania przed sądami i urzędami. Od 2015 posiada też możliwość reprezentowania klientów w sprawach karnych i skarbowych. Zarówno adwokat, jak i radca prawny może świadczyć usługi z zakresu różnych gałęzi prawa, przede wszystkim takich jak prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe oraz prawo zamówień publicznych czy prawo ochrony danych osobowych.

Coraz więcej podobieństw

Różnice między zawodem adwokata a radcy prawnego są niewielkie, gdyż osoby w obu profesjach mają te same uprawnienia. Jeszcze kilka lat temu radcowie prawni nie mogli być przedstawicielami prawnymi w sprawach rodzinnych, ale obecnie posiadają takie uprawnienia. Rozróżnienie stało się jeszcze trudniejsze od 2015 roku, kiedy ustawodawca przyznał radcom prawnym uprawnienie do występowania w charakterze obrońcy w procesach karnych i karnoskarbowych.

Najważniejsze różnice

Do podstawowych różnic należy przede wszystkim fakt, że adwokaci pracować mogą wyłącznie jako wspólnicy spółki lub w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Z adwokatem zawierana jest więc tylko umowa cywilnoprawna. W przypadku radców prawnych jest inaczej, ponieważ mogą być oni zatrudniani na podstawie umowy o pracę w podmiotach zewnętrznych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które będą potrzebować pomocy prawnej stale lub cykliczne, mogą zatrudnić na podstawie umowy o pracę radcę prawnego, co nie byłoby możliwe w przypadku adwokata.

W celu skorzystania z usług radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych K&S najlepiej skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie w zakładce „kontakt”. Kancelaria świadczy usługi w mieście Gdańsk i Elbląg oraz ściennych z zakresu wielu gałęzi prawa, z którymi zapoznać się można w zakładce „zakres usług”.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.