Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Adwokat a radca prawny

Adwokat a radca prawny / prawnik — co lepsze? To częsty dylemat. Polska to jeden z nielicznych krajów, w którym istnieje rozróżnienie na dwie profesje – adwokata i radcy prawnego. Od momentu wprowadzenia zmian w 2015 roku uprawnienia obu tych zawodów zostały do siebie na tyle zbliżone, że rozróżnienie między dwoma profesjami pozostaje obecnie praktycznie iluzoryczne. W ramach obu zawodów przyznawane są te same uprawnienia, a różnice pojawiają się w przypadku obowiązków – chociażby w kwestii socjalnej ochrony odmiennej w działalności gospodarczej i zatrudnienia pracowniczego.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego uregulowane są w ustawie z dnia z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z art. 4 przedmiotowej ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej.

Świadczenie pomocy prawnej przez osobę wykonującą zawód radcy prawnego polega m.in. na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, przygotowywaniem umów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także występowania przed wszystkimi podmiotami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Adwokat a radca prawny co lepsze?

Adwokat jest prawnikiem, który działa na podstawie prawa o adwokaturze i może wykonywać swój zawód, o ile został wpisany na listę adwokatów. Do jego głównych zadań należy udzielanie porad prawnych, sporządzanie aktów prawnych i opinii, jak również występowanie przed sądami oraz urzędami. Radca prawny posiada uprawnienia do udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych i aktów prawnych, a także do występowania przed sądami i urzędami. Od 2015 posiada też możliwość reprezentowania klientów w sprawach karnych i skarbowych. Zarówno adwokat, jak i radca prawny może świadczyć usługi z zakresu różnych gałęzi prawa, przede wszystkim takich jak prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo pracy, umów oraz prawo zamówień publicznych, administracyjne czy prawo ochrony danych osobowych.

Radca prawny a adwokat — coraz więcej podobieństw

Różnice między zawodem adwokata a radcy prawnego są niewielkie, gdyż osoby w obu profesjach mają te same uprawnienia. Jeszcze kilka lat temu radcowie prawni nie mogli być przedstawicielami prawnymi w sprawach rodzinnych, ale obecnie posiadają takie uprawnienia. Zarówno radca prawny jak i adwokat mogą reprezentować swoich klientów przed Sądem Najwyższych, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wszystkimi sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami samorządowym i rządowymi, organami egzekucji itd. Zarówno radca prawny jak i adwokat posiadają szeroką wiedzę z zakresu prawa i świadczą swoje usługi profesjonalnie, stąd nazywani są profesjonalnymi pełnomocnikami. Rozróżnienie stało się jeszcze trudniejsze od 2015 roku, kiedy ustawodawca przyznał radcom prawnym uprawnienie do występowania w charakterze obrońcy w procesach karnych i karnoskarbowych.

Jeżeli więc wciąż masz dylemat i zastanawiasz się nad wyborem pomiędzy — adwokat a radca prawny to musisz wiedzieć, że nie ma to istotnego znaczenia.

Różnica między adwokatem a radcą prawnym

Do podstawowych różnic należy przede wszystkim fakt, że adwokaci pracować mogą wyłącznie jako wspólnicy spółki lub w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Z adwokatem zawierana jest więc tylko umowa cywilnoprawna. W przypadku radców prawnych jest inaczej, ponieważ mogą być oni zatrudniani na podstawie umowy o pracę w podmiotach zewnętrznych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które będą potrzebować pomocy prawnej stale lub cykliczne, mogą zatrudnić na podstawie umowy o pracę radcę prawnego, co nie byłoby możliwe w przypadku adwokata.

Zawody zrzeszone w odrębnych samorządach zawodowych. Od dłuższego czasu coraz głośniej mówi się o połączeniu zawodu radcy prawnego i adwokata pod jedną nazwą i w jednym samorządzie – w związku z tym, iż uprawnienia obu zawodów są właściwie tożsame. Polska jest obecnie jednym z niewielu krajów europejskich, w którym istnieje taki dualizm zawodów prawniczych. Niemniej jednak cały czas oba zwody są rozdzielone. Radca prawny podczas wystąpień przed sądami posługuje się togą z granatowym żabotem, natomiast adwokat posługuje się togą z żabotem zielonym. Jak widać różnic pomiędzy zawodami właściwie nie ma.

K&S Kancelaria prawna Gdańsk, ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg.