05.10.2021

Brak dokumentacji płacowej a ustalenie wartości kapitału początkowego

Wyjaśniamy, CO ZROBIĆ, GDY ZUS NIE UWZGLĘDNIA DOCHODÓW ZA OKREŚLONY OKRES PRZY OBLICZANIU KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO.

Pracodawca nie wystawił prawidłowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
(ERP-7; Rp-7)
? Pewnie nie miałeś wiedzy, że zaświadczenie nie jest prawidłowo wystawione, dopóki nie nadszedł czas emerytury – wówczas otrzymałeś decyzję ZUS-u ustalającą wartość kapitału początkowego, w której nie zostały uwzględnione dochody u tego pracodawcy

W takich sytuacjach często zaświadczenie (Rp-7) dotyczy dawnych okresów pracy, przykładowo z lat 80, a zakład pracy już został zlikwidowany. Wówczas, w razie braku odpowiedniej dokumentacji osobowo – płacowej potwierdzającej wysokość osiągniętego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek w okresie zatrudnienia,  pracownicy często udają się na poszukiwania do archiwów, żeby uzyskać taką dokumentację ze zlikwidowanego zakładu pracy. Uzyskanie jednak tej dokumentacji nie jest łatwe.

Powyższe nie oznacza jednak, że trzeba pogodzić się z wartością kapitału początkowego obliczoną przez ZUS, która nie uwzględnia dochodów z okresu pracy u tego pracodawcy. Należy pamiętać, że kapitał początkowy jest ustalany w celu obliczenia wysokości emerytury.

Zgodnie z orzeczeniami sądów, w tym Sądu Najwyższego, w razie braku dokumentacji płacowej ubezpieczony – w celu wykazania podstawy wymiaru emerytury – może udowadniać wysokość swoich zarobków w oparciu o jakiekolwiek inne środki dowodowe (np. zeznania świadków, opinie biegłych, dokumentację zastępczą, w tym dokumenty dotyczące wynagrodzenia osób zatrudnionych w podobnych okolicznościach). Ważne jest jedynie to, czy przedłożone sądowi dowody okażą się obiektywnie przekonywujące (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2014 r., sygn. akt:  I UK 322/13).

W związku z powyższym, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu nie jest jedynym dokumentem, w oparciu o który można udowodnić wysokość swoich dochodów za sporny okres. Radca prawny jednak wskazuje, że te dowody mogą być przeprowadzone w zasadzie tylko w postępowaniu sądowym. Sąd ma bowiem szersze możliwości dowodowe niż organ rentowy w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji, a także Sąd może dokonać oceny opierając się na szerokim materiale dowodowym.

Od doręczonej decyzji ZUS dotyczącej wyliczenia wartości kapitału początkowego warto
się więc odwołać. W tym celu można skorzystać z porady radcy prawnego.

aplikant radcowski

Paulina Kosiewicz