K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

TERMS OF COOPERATION

Cooperation between the Law Firm and the Client can be based on a permanent legal service agreement or agreement on acting on behalf of an Client in particular proceeding. In determining the remuneration we take into account the requirements of the Client and the subject of legal services provided, taking also into account the scope of its complexity and effort required.

 

Our Law Firm offers the following forms of remuneration:

 

• lump-sum remuneration system – based on a fixed monthly rate for the performance of specific services according to the agreement;

• fixed amount of remuneration system- based on the individualy established (with the Client) amount of remuneration for particular service;

• hourly remuneration system – the amount of remuneration due to Our Law Firm is based on the number services hours and the established hourly rate;

• a lump sum – hourly remuneration system – based on a fixed amount of the monthly remuneration within the fixed limit of hoursand in the case it is exceeded, with the settlement of the agreed hourly rate

 

We also use a sucess fee institution, as an additional element of remuneration. Abovementioned examples of remuneration systems do not preclude an individual establishing of remuneration as proposed by the Client. For more detailed information please contact our Law Firm.

Scope of services

The Law Firm provides legal services, mediation and conducts training for entrepreneurs from various industries, including companies from the public sphere, individuals, and public entities – in the following areas:

Team

Contact

Home

K&S Office of Legal Advisers Kardasz Staszak Professional Partnership was established as a joint venture of legal adviser Krzysztof Kardasz and Slawomir Staszak  – lawyers with extensive experience in providing  legal assistance to natural persons, enterpreneurs and other legal entities.

Our Law Company provides legal services primarily on the area of Gdańsk, Gdynia, Sopot and  Tri-City region, as well as in Elbląg and neighboring towns. Our Law Company also provides legal services throughout the country.

Legal advice and use of our services is also possible by means of direct communication (telephone, Skype, e-mail).

Headquarters of Our Law Company is located in Gdańsk, however, we also provide legal services in Our branch  in Elbląg.

Our Law Firm provides legal services also in English.

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy usługi prawne i mediacyjne oraz przeprowadza szkolenia na rzecz przedsiębiorców z różnych branż, w tym przedsiębiorstw ze sfery użyteczności publicznej, osób fizycznych, a także podmiotów publicznych – w następującym zakresie:

Zespół

ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca między Kancelarią a Klientem możliwa jest w oparciu o umowę  stałej obsługi prawnej bądź w oparciu o umowę zlecenia prowadzenia konkretnego postępowania. Przy ustalaniu wynagrodzenia należnego Kancelarii bierzemy pod uwagę wymagania Klienta oraz przedmiot świadczonej obsługi prawnej, mając zarazem na uwadze zakres jej skomplikowania oraz wymaganego nakładu pracy.


Wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczonych usług:

• Ryczałtowy system wynagradzania –  w oparciu o ustaloną stawkę miesięczną za wykonanie konkretnych, ustalonych w umowie,  usług;
• Kwotowy system wynagradzania – w oparciu o indywidualnie ustalaną z Klientem kwotę za wykonanie określonej usługi;

• Godzinowy system rozliczania – wysokość wynagrodzenia należnego Kancelarii ustalana jest w oparciu o liczbę przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej;

• Ryczałtowo – godzinowy system wynagradzania – w oparciu o ustaloną kwotę stałego wynagrodzenia miesięcznego w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, z rozliczeniem według umówionej stawki godzinowej

 

Jako dodatkowy element wynagrodzenia stosujemy również wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy tzw. prowizja od wyniku  (success fee).

Powyższe, przykładowo wymienione zasady, nie stoją na przeszkodzie w indywidualnym ustaleniu wynagrodzenia zgodnie z propozycją Klienta

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kontakt

Strona główna

Kancelaria prawna K&S Gdańsk

Kancelaria Prawna K&S Kardasz Staszak z siedzibą w Gdańsku Wrzeszczu oraz oddziałem w Elblągu powstała jako wspólne przedsięwzięcie prawników z wieloletnim doświadczeniem w praktycznym stosowaniu prawa – radcy prawnego Krzysztofa Kardasza oraz radcy prawnego Sławomira Staszaka. Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych, przedsiębiorców, innych podmiotów gospodarczych oraz publicznych. Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim oraz w języku angielskim. Podstawą działania Kancelarii jest przestrzeganie tajemnicy zawodowej (tajemnicy radcowskiej) oraz zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej wszystkim potrzebującym Naszej pomocy lub obsługi.

Usługi Kancelarii dedykowane są podmiotom poszukujących pomocy prawnej na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz okolic Trójmiasta. Nasze usługi świadczymy również w Elblągu oraz wszystkich miejscowościach ościennych. Siedzibą Kancelarii jest Gdańsk Wrzeszcz ul. Staszica 6 lok. 6. Porad prawnych udzielamy również w oddziale Kancelarii w Elblągu zlokalizowanym przy ul. Lidzbarskiej 32 w Elblągu.

Podejmujemy się prowadzenia postępowań sądowych oraz administracyjnych na całym obszarze kraju. Wychodząc naprzeciw oczekiwań Naszych Klientów zatrudnieni przez Kancelarię prawnicy świadczą usługi prawne również za pośrednictwem środków przekazu bezpośredniego tj. telefonicznie, e-mailowo oraz za pomocą komunikatorów internetowych takich jak Skype.

Obsługujemy również Klientów przebywających obecnie poza granicami kraju m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, USA czy Norwegii, a wymagających pomocy w prowadzeniu swoich spraw w Polsce (m.in. spraw rodzinnych, spadkowych, finansowych lub związanych z nieruchomościami).

Partnerzy Kancelarii posiadają dodatkowo wszechstronne i bogate doświadczenie w przedmiocie stałej lub doraźnej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym prowadzących swoją działalność w formie spółek prawa handlowego,  reprezentacji przedsiębiorców w procesach gospodarczych, windykacji należności powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nasza Kancelaria prawna  oferuje pomoc prawną i reprezentację przed sądami  powszechnymi we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w postępowaniach o rozwód tj. rozwód z orzeczeniem winy oraz rozwód bez orzekania o winie, sprawami z zakresu alimentów,  a także w przedmiocie opieki i kontaktów z dzieckiem. Prowadzimy również sprawy o rozwód dotyczące małżonków zamieszkałych poza granicami kraju.

Pomagamy we wdrażaniu nowych przepisów RODO (europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), w tym dostosowania polityk ochrony danych osobowych do wymogów nowego rozporządzeniem RODO, przygotowaniu dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych – w tym umów, klauzul, informacji oraz przeszkolenia pracowników z zakresu stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Posiadamy bogate doświadczenie w przedmiocie przeprowadzania i sporządzania audytów prawnych przedsiębiorstw i nieruchomości tzw. due diligence przedsiębiorstw i nieruchomości. Wyniki audytu prawnego tzw. due diligence przedstawiane są w formie przystępnej i łatwej w odbiorze przez Klientów Kancelarii.

Świadczymy również pomoc prawną w zakresie odfrankowienia kredytów bankowych (kredyt we frankach), pomoc prawną w sporach z bankami, a także pomoc w obronie przed egzekwowaniem przedawnionych roszczeń przez podmioty finansowe tzw. antywindykacja. Pomagamy i reprezentujemy Naszych Klientów w sporach z Funduszami Sekurytyzacyjnymi oraz pozostałymi wierzycielami, dochodzącymi od Nich roszczeń.

Każdy prawnik zatrudniony w Kancelarii poprowadzi ze szczególną starannością każde postępowanie działowe w przedmiocie działu spadku lub podziału majątku po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej po rozwodzie. Nie obce są nam również sprawy z pozostałego zakresu prawa spadkowego, a także inne sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego.

Pomagamy w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – w tym we wnoszeniu odwołania od decyzji ZUS,  w sprawach rent, emerytur oraz różnego rodzaju zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Doradzamy i pomagamy w zakresie postępowań dotyczących prawa budowlanego, również w zakresie tzw. legalizacji samowoli budowlanych lub sporów na tle prawa budowlanego prowadzonych z Organami stosującymi przepisy prawa budowlanego. Pomagamy w procesie tworzenia Spółek prawa handlowego oraz prowadzeniu tzw. sekretariatu korporacyjnego. Nasi prawnicy posiadają dodatkowo bogate doświadczenie w procesie tworzenia umów handlowych, gospodarczych oraz umów z zakresu prawa cywilnego.

Każdy prawnik zatrudniony w Kancelarii pomoże Państwu z każdym problemem lub powstałą wątpliwością dotyczącą stosowania prawa pracy oraz innych aktów prawnych dotyczących zatrudnia pracowników. Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcą, jak również pracodawców w sporach z pracownikiem. Pomagamy w tworzeniu umów o pracę i związanych z tym dokumentów, regulaminów pracy oraz innych wymaganych przepisami prawa dokumentów wymaganych od pracodawców.

Wszystkie oferowane przez Naszą Kancelarię prawną usługi świadczone są przy dołożeniu szczególnej staranności, aktualnej wiedzy oraz bogatego doświadczenia. Każda usługa jest szyta na miarę i dopasowywana do aktualnych potrzeb Klienta Kancelarii.

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi prawnej Kancelaria korzysta z doświadczenia i wiedzy współpracujących z Nami prawników praktykujących w różnych dziedzinach prawa, w tym prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, prawa administracyjnego. Radcy Prawni zatrudnieni w Naszej Kancelarii prawnej posiadają aktualne wpisy na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Każdy zatrudniony przez nas prawnik jest profesjonalistą doświadczonym w swoim zawodzie.

Z Radcą Prawnym bezpieczniej.

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.