10.05.2024

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnej – zagadnienia ogólne

Zastanawiasz się jak wygląda opodatkowanie Fundacji Rodzinnej? Czy Fundacja płaci podatek dochodowy od osób fizycznych PIT czy podatek dochodowy od osób prawnych? Czy może Fundacja Rodzinna zwolniona jest w ogóle z podatków? Poniżej wyjaśniamy ogólnie na jakich zasadach opodatkowana jest Fundacja Rodzinna. Przedmiotowe stanowi jedynie zarys problematyki podatkowej związanej z Fundacją Rodzinną, który bynajmniej nie jest wyczerpujący. Zapraszamy do lektury.

Zwolnienie Fundacji Rodzinnej z CIT (podatek dochodowy od osób prawnych).

 • Działalność fundacji rodzinnej zasadniczo objęta jest podmiotowym zwolnieniem z CIT.
 • Zwolnienie z opodatkowania CIT nie dotyczy:
  • przekazanych lub postawionych do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio świadczeń dokonywanych przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta (w tym fundatora będącego jednocześnie beneficjentem);
  • przekazanego mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej;
  • otrzymanych świadczeń w postaci ukrytych zysków.

Wniesienie mienia do Fundacji

 • obowiązek podatkowy po stronie fundacji powstaje dopiero w sytuacji przekazania świadczeń przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta – nie zaś w wyniku przekazania mienia na rzecz fundacji.
 • Samo wniesienie majątku do fundacji przez fundatorów jest więc neutralne podatkowo.

Opodatkowanie działalności Fundacji Rodzinnej

 • W przepisie art. 5 ust 1 u.f.r. określono w jakim zakresie fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą – chodzi m.in. o: zbywanie mienia, najem i dzierżawa mienia, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, udzielanie pożyczek spółkom handlowym i beneficjentom
 • prowadzenie przez fundację działalności spoza zakresu wskazanego w art. 5 ust 1 u.f.r. implikować będzie – zgodnie z treścią przepisu art. 24r ust 1 u.p.d.o.p. – konieczność zapłaty podatku wg. stawki 25% podstawy opodatkowania.

Zwolnienie świadczeń otrzymanych przez beneficjenta lub fundatora z podatku PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych)

 • Świadczenia otrzymane przez beneficjentów są zwolnione od podatku dochodowego w odniesieniu do fundatora i beneficjenta
 • zwolnienie fundatora (oraz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – „bliższa rodzina”) i beneficjenta będącego fundatorem albo bliższej rodziny fundatora odnosi się również do części przychodów – odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu
 • osoby zaliczane do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (dalsza rodzina) – zgodnie z przepisem art. 30 ust 1 pkt 17 u.p.d.o.f. –zapłacą PIT według stawki 10%. Pozostali beneficjenci, rodzinnie niepowiązani z fundatorem, zapłacą 15% PIT

Kancelaria K&S Kardasz Staszak pomaga klientom w założeniu Fundacji Rodzinnej, jej obsłudze oraz doradztwie związanym z zagadnieniami związanymi z Fundacją Rodzinną. Nasza Kancelaria posiada biura w Gdańsku i Elblągu gdzie specjaliści z zakresu spraw korporacyjnych i podatkowych pomogą Państwu w założeniu Fundacji Rodzinnej oraz wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z problematyką Fundacji. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Po więcej treści prawniczych zapraszany na naszą stronę na Facebook-u.