29.03.2018

Odwołania od decyzji ZUS | Emerytury i Renty

Kancelaria pomaga w prowadzeniu postępowań sądowych i przedsądowych dotyczących odwołań od decyzji ZUS w przedmiocie emerytur, wcześniejszych emerytur , emerytur pomostowych, rent oraz innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych  oraz decyzji innych organów administracji.