08.12.2021

Regres ubezpieczyciela OC

Czym jest regres ubezpieczyciela OC? Czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania? Te pytania zadają kierowcy zazwyczaj po kolizji lub wypadku.

Właściciel pojazdu, który posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC co do zasady nie musi martwić skutkami ewentualnych kolizji lub wypadkowych drogowych. Jednakże zgodnie z art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Zakładowi ubezpieczeń przysługiwać może prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania co w prawie nazywa się regresem. Ubezpieczyciel może wystąpić z roszczeniem z regresu do kierowcy (niekoniecznie właściciela pojazdu), jeżeli ten wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków, wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku popełnienia przestępstwa, nie posiadał prawa jazdy (z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za podejrzanym) lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Warto pamiętać, iż w przypadku tego ostatniego – zbiegu z miejsca zdarzenia muszą zaistnieć przesłanki spełniające nacechowanie określenia „zbieg”. Jeżeli kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia nie z własnej winy lub nie był świadomy zdarzenia (np. nie poczuł zadrapania lakieru o inny samochód i nie zauważył tego) wówczas nie można mówić o zbiegu tylko o oddaleniu się kierowcy i w takim wypadku ubezpieczyciel nie może skorzystać z regresu wobec kierującego.

Kancelaria Radców Prawnych K&S Kardasz Staszak spółka partnerska jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie prawne w zakresie ubezpieczeń OC, AC oraz innych i prowadzi sprawy dotyczące ubezpieczeń wszelkiego rodzaju. 

Zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania z naszym prawnikiem w siedzibie w Gdańsku lub oddziale w Elblągu, a także zapoznania się z ofertą znajdującą się pod adresem Kancelarii https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/.