22.09.2021

Zakaz licytacji w dobie pandemii

Nowo wprowadzony przepis art. 9521 § 5 k.p.c. wprowadził zakaz przeprowadzania licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Zakaz ten ma charakter bezwzględny. 

Istotne jest jednakże, aby nieruchomość będąca przedmiotem licytacji służyła zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika a w jego majątku nie znajdowała się inna nieruchomość mogąca zaspokoić te potrzeby.

Dla przypomnienia, stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony został na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.433 ze zm.) i obowiązywał od 14 do 19 marca 2020 r. Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany w dniu 20 marca 2020 r.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną kolejnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491 ze zm.), wprowadzony został stan epidemii, który zaczął obowiązywać od dnia 20 marca 2020 r. i trwa do dziś.

Co ważne, ustawowy zakaz licytacji nieruchomości mieszkalnych wprowadzony na mocy art.9521 § 5 k.p.c. dotyczy wszystkich licytacji przypadających w okresie pandemii niezależnie od tego, czy wierzyciel złożył wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji przed datą wejścia w życie powyższego przepisu, czy też po tej dacie.

aplikant radcowski

Sara Lipner