01.12.2021

Pożyczka o wspólnika spółki z o.o. dla tej samej spółki — czy jest możliwa?

Klienci często kierują pytania do naszej Kancelarii Radców Prawnych w przedmiocie możliwych sposobów na dofinansowanie ich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednym z możliwych sposób na dofinansowanie takiej spółki z o.o. jest udzielenie pożyczki spółce. Udzielić takiej pożyczki mogą wspólnik/wspólnicy tej spółki, jeżeli spółka z o.o. nie chce skorzystać z zewnętrznego źródła finansowania.

Pierwszym krokiem powinno być więc sporządzenie odpowiedniej umowy pożyczki, którą następnie należało będzie przechowywać w dokumentacji spółki. Samo sporządzenie umowy nie jest jednak wystarczające – jeżeli kwota pożyczki przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego spółki, konieczne jest podjęcie uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zgodnie bowiem z art. 230 kodeksu spółek handlowych, Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepisu art. 17 § 1 nie stosuje się. W umowie spółki więc można więc to inaczej uregulować poprzez ograniczenie kwotowe albo rodzajowe (np. zaciąganie kredytów albo właśnie zaciąganie i udzielanie pożyczek), a można nawet wyłączyć zastosowanie tego przepisu. 

Na marginesie –  chodzi tutaj o konkretny kapitał zakładowy danej spółki obowiązujący w chwili dokonania czynności prawnej, o której mowa w tym przepisie” (tak wyr. WSA we Wrocławiu z 27.10.2004 r., I SA/Wr 3826/02), tj. w naszym przypadku chodzi o kapitał zakładowy obowiązujący w chwili zawierania umowy pożyczki.

Celem wprowadzenia takiego przepisu jest ochrona majątku spółki przed nadmiernie ryzykownymi działaniami członków zarządu spółki, ale również ochrona majątku wspólników, którzy wnieśli do spółki wkłady, tym samym ponosząc ryzyko gospodarcze (Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2020; J.A. Strzępka, E. Zielińska, w: Strzępka, Komentarz KSH, 2012, s. 527).

W razie jednak zawarcia umowy pożyczki bez wymaganej uchwały wspólników, to taka czynność nie jest bezwzględnie nieważna (chyba że chodzi o czynności dokonane przed 15.01.2004 r., wówczas takie czynności są bezwzględnie nieważne).

Niewątpliwą korzyścią związaną z udzieleniem pożyczki przez wspólników dla spółki z o.o. jest zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Warto jednak pamiętać, że istnieją również inne możliwości dofinansowania spółki z o.o., takie jak podwyższenie kapitału zakładowego albo dokonanie dopłat przez wspólników.

Kancelaria prawna K&S , zajmuje się obsługa prawną spółek – sporządza dla swoich Klientów zarówno umowy, w tym umowy pożyczki jak i może pomóc oraz przeprowadzić proces zakładania i rejestracji spółki z o.o. Nasi radcy prawni i prawnicy pomogą oraz doradzą zarówno w przedmiocie prawnych aspektów założenia i zarejestrowania spółki z o.o. jak również w przedmiocie dalszego prowadzenia spółki i różnych kwestii prawnych z tym związanych.

aplikant radcowski

Paulina Kosiewicz