14.06.2023

Czy w małżeństwie można kupić mieszkanie tylko na siebie?

Związek małżeński a zakup mieszkania na jedno z małżonków

Co do zasady nabycie nieruchomości w trakcie trwania wspólności majątkowej wymaga zgody drugiego małżonka. Wyjątkiem od tej reguły stanowi nabycie nieruchomości za środki pochodzące z majątku osobistego jednego z małżonków.

W takiej sytuacji zgoda nie jest wymagana, ale w akcie notarialnym należy zamieścić oświadczenie, iż nieruchomość została nabyta ze środków pochodzących z majątku osobistego.

Majątek osobisty małżonka to z reguły majątek, który nabyty został przed zawarciem związku małżeńskiego lub od momentu orzeczenia lub ustalenia rozdzielności majątkowej w małżeństwie tzw. intercyzy.

W przypadku potrzeby pomocy prawnej z zakresu obrotu nieruchomościami, jak i innych dziedzin prawa cywilnego i karnego, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.