13.05.2024

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości – zła lub dobra wiara posiadacza

Niejednokrotnie klienci pytają Nas w jakiś sposób można zasiedzieć nieruchomość oraz co to takiego jest zła wiara a czym jest dobra wiara. W tym krótkim artykule postaramy się opisać w sposób podstawowy czym jest zasiedzenie nieruchomości oraz zagadnienia złej lub dobrej wiary.

Informujemy jednak, iż jest to tylko podstawowa wiedza, a w przypadku woli jej pogłębienia lub chęci zlecenia Naszej Kancelarii prowadzenia sprawy o zasiedzenie nieruchomości w Gdańsku, Elblągu lub innym wskazanym miejscu, mają Państwo możliwość skonsultowania się z Kancelarią Prawną K&S Kardasz Staszak celem wyjaśnienia wątpliwości lub zlecenia prowadzenia sprawy o zasiedzenie nieruchomości lub służebności.

Zasiedzenie nieruchomości poprzez jej nieprzerwane posiadanie

W Polsce zasiedzenie nieruchomości regulowane jest przez Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu cywilnego, nabywca nieruchomości może uzyskać prawo własności przez zasiedzenie, jeśli przez określony czas posiadł nieruchomość w dobrej wierze, nieprzerwanie i z zamiarem posiadania jak właściciel.

Podstawowe warunki zasiedzenia nieruchomości w Polsce to:

  • Nieprzerwane posiadanie: Nabywca musi nieprzerwanie posiadać nieruchomość przez określony okres czasu. Okres ten wynosi zazwyczaj 20 lat, jeżeli nieruchomość zasiedzieć chcemy w dobrej wierze lub 30 lat jeżeli zasiedzenie następuje w złej wierze.
  • Zamiar posiadania jak właściciel: Nabywca musi posiadać nieruchomość z zamiarem traktowania jej jak własność, czyli korzystać z niej, utrzymywać ją i podejmować działania związane z typowym posiadaniem nieruchomości oraz posiadanie takie musi być uzewnętrznione w taki sposób, aby postronna osoba trzecia traktowała zasiadującego jako właściciela będącej przedmiotem zasiedzenia nieruchomości.

W kontekście zasiedzenia nieruchomości badana jest również kwestia „dobrej wiary” i „złej wiary” posiadacza nieruchomości, która odnosi się do przekonania nabywcy/posiadacza co do jego prawa do posiadania nieruchomości. Różnice między dobrą a złą wiarą:

Dobra wiara:

Nabywca nieruchomości działa w dobrej wierze, gdy jest przekonany, że posiada prawo własności nieruchomości. Nie ma świadomości, że jego prawo może być wątpliwe lub że prawo zostało nabyte w sposób niezgodny z przepisami. Nabywca/posiadacz wierzy, że nabycie nieruchomości jest zgodne z prawem.

Zła wiara:

Nabywca działa w złej wierze, gdy jest świadomy, że jego prawo do nieruchomości jest wątpliwe, nielegalne lub bezprawne. Nabywca może wiedzieć, że nabywa nieruchomość, do której nie ma prawa, ale podejmuje działania w celu jej posiadania jak właściciel.

Świadomość braku prawnej podstawy posiadania jest kluczowa dla złej wiary.

W przypadku zasiedzenia nieruchomości, dobra wiara jest zazwyczaj wymagana, aby nabywca mógł skorzystać z tego środka nabycia własności. Jednak nawet w przypadku braku dobrej wiary, zasiedzenie może być skuteczne, ale wtedy czas potrzebny do zasiedzenia jest dłuższy.

Warto podkreślić, że ocena dobrej lub złej wiary jest często kwestią faktyczną i zależy od konkretnej sytuacji.

Należy zauważyć, że istnieje kilka kategorii nieruchomości, których zasiedzenie nie jest dopuszczalne zgodnie z obowiązującym prawem. Oto kilka przykładów nieruchomości, które są z reguły wyłączone z możliwości zasiedzenia:

  • Nieruchomości państwowe i samorządowe: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego nie mogą być zasiedziane.
  • Nieruchomości wskazane jako obiekty dziedzictwa kulturowego: Niektóre nieruchomości, które są wpisane do rejestru zabytków, nie mogą być zasiedziane. Zasiedzenie takich nieruchomości mogłoby naruszyć ich wartość kulturową i historyczną.
  • Nieruchomości publiczne: Nieruchomości publiczne, takie jak drogi publiczne, place, parki publiczne, co do zasady nie mogą podlegać zasiedzeniu.

Powyższe przykłady są ogólnymi kategoriami nieruchomości, które są zazwyczaj wyłączone z możliwości zasiedzenia. Jednak szczegółowe przepisy mogą ulegać zmianom, dlatego zawsze zalecamy skonsultowanie się profesjonalnym prawnikiem, aby uzyskać dokładne informacje na ten temat.

Pomoc Kancelarii Prawnej K&S w sprawach o zasiedzenie nieruchomości

Kancelaria K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak sp.k. pomaga w przeprowadzeniu procesu zasiedzenia nieruchomości. Jeżeli posiadają Państwo problem dotyczący zasiedzenia nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polski jesteśmy w stanie pomóc przeprowadzić postępowanie sądowe stwierdzające zasiedzenie nieruchomości. W tym celu zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii w Gdańsku, lub oddziale Kancelarii w Elblągu.

Po więcej treści prawniczych zapraszany na naszą stronę na Facebook-u.