10.03.2021

Co robić z kredytem we frankach? Pomoc prawna dla frankowiczów

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego – masz możliwość wystąpienia z roszczeniami wobec banku. Co więcej, często umowy nazywane walutowymi, rzeczywiście takimi nie są i dalej mamy do czynienia
z umowami, których skuteczność (w części lub w całości) kredytobiorcy mogą podważyć. Obecnie coraz częściej pomoc prawna dla Frankowiczów ze strony eksperta skutkuje pozytywnym rozstrzygnięciem na rzecz kredytobiorcy. Dlatego warto wnikliwie przeanalizować, czy Twoja umowa o kredyt we frankach pozbawiona jest wad.

Przed opisaniem procesu krok po kroku, poniżej kilka ważnych informacji, co których często pojawiają się wątpliwości:

– roszczenia z umowy kredytu, który jest spłacany nie przedawniają się w całości, czy jak niektórzy klienci się obawiają – upływ terminu 10 lat od zawarcia umowy nie jest równoznaczny z przedawnieniem wszystkich roszczeń z umowy!

– wcześniejsza spłata kredytu co do zasady nie blokuje możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconych rat!

– podpisanie aneksu umożliwiającego spłatę w CHF i dokonywanie takiej spłaty nie powoduje utraty roszczeń!

– podpisanie przez klienta oświadczenia o świadomości ryzyka kursowego, nie przesądza sprawy!

Poniżej przedstawiamy krok po kroku działania, jakie należy podjąć, jeżeli chce się rozpocząć proces mający na celu uwolnienie od toksycznego kredytu we frankach.

1. Przygotuj umowę wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami
Krok ten wydaje się oczywisty, ale w rzeczywistości niekiedy trudno zlokalizować wszystkie dokumenty dotyczące umowy sprzed ponad 10 lat, a część z nich bywa pomieszana lub zagubiona. Potrzebna jest cała umowa wraz z załącznikami (są wymienione na końcu umowy), a także później zawierane aneksy (najczęściej dotyczyły podwyższenia kwoty kredytu lub umożliwienia spłaty bezpośrednio w walucie CHF). W przypadku braków nic straconego – masz prawo wystąpić do banku o wydanie kopii umowy lub aneksów (czynność odpłatna zgodnie z cennikiem konkretnego banku).

2. Poszukaj w umowie niedozwolonych postanowień (klauzul abuzywnych)
Wstępne sprawdzenie umowy nie wymaga szczególnej wiedzy prawniczej i przed wizytą u prawnika można we własnym zakresie potwierdzić czy umowa zawiera niedozwolone postanowienia. Oczywiście możesz również zlecić analizę świadczącemu pomoc prawną dla frankowiczów prawnikowi –
w naszej Kancelarii taka wstępna analiza jest bezpłatna (należy dostarczyć dokumenty wymienione w pkt. 1 i w ciągu 24 godzin otrzymują Państwo odpowiedź).

Przede wszystkim w umowie należy poszukiwać postanowień następującego typu:

a) dot. wypłaty kredytu – postanowienia które odwołują się do przeliczenia kwoty kredytu (transzy) kursem kupna CHF zgodnie z tabelą kursową obowiązującą w banku. Poszukiwać należy wszelkich postanowień, które odnoszą się do tabeli kursowej, kursu kupna dla dewiz obowiązującego w banku czy innych postanowień które mogą sugerować ustalanie kursu przez bank.

b) dot. spłaty kredytu – postanowienia analogiczne jak w pkt. wyżej, odnoszą się jednak spłaty rat kredytu i do stosowania przy tym kursu sprzedaży obowiązującego w banku. Tutaj również należy poszukiwać postanowień odnoszących się do tabel kursowych czy kursów ustalanych przez bank udzielający kredytu. Postanowienia dot. stosowania kursu sprzedaży pojawiają się również wszelkiego rodzaju opłatach manipulacyjnych czy prowizji.

c) ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – postanowienie pojawiające się często
w części umowy dot. zabezpieczeń kredytu. Tutaj należy się skupić na odnalezieniu pojęcia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także postanowień określających obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniędzy (składki) dopóki LtV (wartość długu do wartości mieszkania) przekracza określony próg procentowy (najczęściej 80%).

d) klauzula dowolnej zmiany oprocentowania (głównie dot. mBank S.A.) – należy poszukiwać postanowienia przewidującego, że stopa procentowa kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania umowy w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego. Tutaj przede wszystkim zwrócić należy uwagę na sformułowanie „może ulegać zmianom” (lub inne tego typu nieprecyzyjne sformułowanie) przy jednoczesnym uzależnieniu tego od zmiany określonego wskaźnika np. LIBOR czy stopy procentowe NBP.

W przyszłości na niniejszej stronie pojawią się poradniki dotyczące wzorców umów stosowanych przez poszczególne banki, co ułatwi weryfikację umowy pod kątem klauzul abuzywnych i skuteczniejszą wstępną pomoc prawną dla frankowiczów.

3. Jeżeli jesteś zdecydowany wystąpić do banku z roszczeniami – uzyskaj zaświadczenie o dokonanych spłatach kredytu
Ten krok jest bardzo ważny, gdyż niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na pomoc dla frankowiczów świadczoną przez prawnika, czy zamierzasz podjąć samodzielne działania względem banku, musisz wyliczyć możliwe roszczenia, do czego niezbędne będzie zaświadczenie o dokonanych spłatach kredytu (od początku obowiązywania umowy). W zaświadczeniu powinny się znaleźć następujące informacje:

– kwotę wypłaconego kredytu/transzy w PLN i datę wypłaty,

– kwotę raty w PLN i CHF i datę spłaty,

– oprocentowanie,

– kurs banku.

Warto o takie zaświadczenie wystąpić odpowiednio wcześniej, gdyż obecnie
w większości banków czas oczekiwania na jego wydanie to nawet 60 dni. Część z banków daje możliwość wygenerowania takiego zaświadczenia z poziomu bankowości elektronicznej. Tak jak większość czynności bankowych, wydanie takiego zaświadczenia jest odpłatne –
w większości banków opłata za takie zaświadczenie nie przekracza 250 zł.

4. Dokładna analiza możliwych roszczeń wraz z wyliczeniami
Z uwagi na stopień skomplikowania, przy tym kroku sugerujemy konsultację z profesjonalistą świadczącym pomoc prawną dla frankowiczów – niezależnie od tego czy Twoim zamiarem jest pozwanie banku, czy próba negocjacji (z uwagi na zapowiadane plany ugodowe) potrzebne jest Ci dokładne określenie twojego żądania. W przypadku pozwu (kredyt we frankach pozew) koniecznym wskazanie tzw. wartości przedmiotu sporu (bez tego sprawa nie może się toczyć), zaś przy negocjacjach z bankiem warto mieć wyliczoną konkretną kwotę jako twardy argument w negocjacjach.

Nasza Kancelaria przygotowuje dokładną analizę w formie opinii prawnej, która składa się z części prawnej (omówienie możliwych roszczeń i ich skutków) oraz matematycznej tj. dokładnych wyliczeń możliwego roszczenia klienta dla każdego z wariantu rozstrzygnięcia sprawy – dzięki temu klient w ma wszystkie informacje w jednym miejscu, czarno na białym!

5. Wiesz, na czym stoisz – czas decyzji i wystąpienie z roszczeniami wobec Banku
Ten krok sprowadza się do decyzji czy zamierzasz wystąpić do banku z roszczeniami – odnosi się to zarówno do podjęcia negocjacji z bankiem na etapie przedsądowym, jak i złożenie pozwu do sądu. Przede wszystkim należy ocenić możliwe korzyści (bazując na konkretnych wyliczeniach), koszty związane z prowadzeniem sprawy i potencjalne ryzyko (w tym ocena skutków).

Jeżeli podjąłeś decyzję i chcesz działać dalej – możesz spróbować podjąć negocjacje z bankiem albo od razu wystąpić na drogę sądową.

Wskazać należy, że warunki ugód dla osób, które mają aktywną sprawę przed sądem, mogą być znacznie lepsze od osób, które nie zdecydowały się na pozwanie banku. Wytoczenie sprawy sądowej w żadnym wypadku nie uniemożliwia zawarcia ugody, co więcej
z doświadczenia można uzyskać o lepsze warunki niż w przypadku negocjacji przedsądowych. Oczywiście można rozpocząć również od negocjacji i w przypadku braku satysfakcjonującej propozycji ze strony banku dopiero złożyć pozew do sądu.

W przypadku samodzielnych negocjacji z bankiem, przed podpisaniem ugody warto skonsultować jej treść ze świadczącym pomoc prawną dla Frankowiczów prawnikiem przed podpisaniem!

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak spółka partnerska świadczy usługi na rzecz kredytobiorców frankowych na każdym z wyżej wymienionych etapów – w tym prowadzi negocjacje z bankami. Posiadamy pięcioletnie doświadczenie w sprawach kredytów frankowych i prowadzimy aktualnie sprawy przeciwko wszystkim bankom, które mają w swoim portfelu tzw. kredyty frankowe.

Łukasz Roszko – radca prawny

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Kowalska 15 lok. 5, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.