03.04.2022

Kancelaria radcy prawnego Elbląg

Cywilne, karne, rodzinne to tylko nieliczne gałęzie prawa. Kiedy konieczne jest uzyskanie porady prawnej, to pierwsza myśl, która przychodzi do głowy „trzeba udać się do adwokata”. Oczywiście taka decyzja jest jak najbardziej adekwatna do sytuacji, ale nie zawsze jedyna. Pomocy może udzielić też radca prawny Elbląg. Kim on jest? Na jakich zasadach działa kancelaria radcy prawnego? Czy z jej usług mogą korzystać wyłącznie osoby prywatne, czy też instytucje? Wszystko zostało wyjaśnione poniżej!

Czym jest kancelaria radcy prawnego?

Na początku warto określić, czym w ogóle jest kancelaria radcy prawnego. Pod tym pojęciem nie kryje się nic innego jak miejsce wykonywania zawodu osoby z wykształceniem prawniczym oraz innych przez niego zatrudnianych. Jednak trzeba nadmienić, że każdy, kto ukończył studia prawnicze, może być określany mianem prawnika. Radca prawny wyróżnia się tym, że poza dyplomem z uczelni musi posiadać aplikację radcowską i zdać egzamin zawodowy. Tylko w ten sposób może zostać wpisany na listę radców prawnych. Choć bardzo często jest on mylony z adwokatem, to należy wskazać najistotniejszą różnicę. Radca prawny może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, co umożliwia mu, chociażby podjęcie stałej pracy w przedsiębiorstwie i ciągłe regulowanie przepisów. W innym przypadku podstawą współpracy może być umowa cywilno-prawna lub, gdy radca wykonuje swoją pracę w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej bądź komandytowej. Natomiast adwokat może pracować wyłącznie w swojej kancelarii lub będąc wspólnikiem spółki osobowej. Do niedawna radca prawny nie mógł reprezentować swoich klientów przed sądem karnym lub karnoskarbowym. Po zmianie przepisów ma taką możliwość, ale pod warunkiem, że nie będzie związany umową o pracę.

Struktura kancelarii radcy prawnego

Struktura kancelarii radcy prawnego zależna jest przede wszystkim od jej wielkości, formy prawnej, modelu i ilości zatrudnianych osób. Można jednak wyodrębnić kilka stanowisk, bez których jej funkcjonowanie może być bardzo utrudnione. Na pierwszym miejscu znajdują się prawnicy: adwokaci, radcy prawni oraz aplikanci, czyli absolwenci studiów prawniczych. W wielu przypadkach w kancelarii tworzone są grupy prawników, którzy zajmują się określoną dziedziną, co skutkuje efektywniejszą i kompleksową obsługą klientów. Nierzadko praktykowane jest też zatrudnianie ekspertów specjalizujących się w danym temacie. Drugie miejsce zajmuje wspólnik, czyli osoba odpowiedzialna za organizację całej kancelarii. Do jego obowiązków należy też nadzór prac księgowych i administracyjnych oraz reprezentowanie interesów kancelarii na zewnątrz. Ostatnie, trzecie, ale niemniej ważne miejsce zajmuje sekretarka.
Głównym obowiązkiem każdego radcy prawnego jest świadczenie pomocy prawnej, czyli udzielanie porad, sporządzanie pism urzędowych i sądowych, opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami i instytucjami administracyjnymi.

Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje – w jakim zakresie może pomóc kancelaria radcy prawnego?

Osoby fizyczne, które potrzebują pomocy prawnej, mogą się po nią zwrócić do radcy prawnego praktycznie w każdej sprawie. Od kiedy zostały zmienione przepisy, radca prawny może doradzić zarówno w sprawach karnych, jak i spadkowych, rodzinnych, czy też związanych z ubezpieczeniami społecznymi.
W przedsiębiorstwach radcowie prawni najczęściej zajmują się bieżącą obsługą prawną, ale nie tylko. Sprawują też pieczę nad prawidłowością podpisywanych umów i wdrażanych projektów. Często odpowiedzialni są również za sporządzanie regulaminów, pism procesowych bądź opinii prawnych.
Aczkolwiek jeśli chodzi o doradztwo prawne w instytucjach administracyjnych, to polega na tworzeniu uchwał, umów oraz pomagają zalegalizować działalność.

Ile kosztuje pomoc radcy prawnego Elbląg?

Każdy, kto chciałby skorzystać z pomocy radcy prawnego, pewnie zastanawia się, jakie poniesie koszty. Jednak na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jaki będzie zakres działania, ilość poświęconego czasu, czy też zawiłość sprawy. Nie bez znaczenia będzie to, czy zaistnieje konieczność reprezentacji przed sądem lub instytucją administracyjną. Ostatecznie wpływ na cenę będzie miała też renoma kancelarii i miejscowość, w której się znajduje.
Co ważne, w razie potrzeby warto podjąć współpracę z radcą prawnym Elbląg, ponieważ jest osobą doświadczoną i ma rozległą wiedzę, dzięki której szanse na rozwikłanie sprawy są znacznie większe!

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA GDAŃSK? Zadzwoń: +48 58 309 29 69, Pon-Pt 9:00-17:00