Blog

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami napisanymi przez naszych prawników

Blog

8.11.2021 r. – Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego – nieprawomocne

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk) wyrokiem z dnia 8.11.2021 r., sygn. akt XXVIII C 1881/21 orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii w całości i zasądził od R. B. I. AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na ich rzecz sumę dokonanych spłat rat kredytu…
10.11.2021

Rozwód krok po kroku

Decyzja o rozwodzie jest z pewnością jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu jaką trzeba podjąć. Poza aspektami czysto osobistymi powstaje dodatkowy problem, czyli formalne zakończenie związku małżeńskiego poprzez wniesienie powództwa o rozwód do właściwego sądu.  Poniżej Kancelaria prawna K&S wskazuje na kroki jakie należy podjąć, aby wnieść powództwo o rozwód w Gdańsku oraz z czym…
10.11.2021

Alimenty — podwyższenie lub obniżenie

Zasądzone w prawomocnym wyroku alimenty na dzieci należy uiszczać w terminie, gdyż brak wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego może spowodować postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania należnych alimentów. Co jednak zrobić jeżeli nie stać Cię na płacenie zasądzonych alimentów? Co zrobić jeżeli alimenty zasądzone przez sąd nie pokrywają kosztów związanych z uzasadnionymi potrzebami dziecka? Na te pytania…
10.11.2021

25.10.2021 r. – Wygrana w sprawie kredytu frankowego z funduszem sekurytyzacyjnym – nieprawomocna

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (SSO Mariusz Metera) wyrokiem z dnia 25.10.2021 r., sygn. akt II C 1206/20 oddalił w całości powództwo E. 1 F. I. Z. N. F. S.w Warszawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowę kredytu frankowego należy uznać za bezwzględnie nieważną, co przesądza również o braku roszczenia po stronie funduszu,…
09.11.2021

Ugody frankowe – praktyczne spojrzenie

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się informację o tym, że kolejne banki ruszyły z procedurą zawierania ugód dotyczących tzw. kredytów frankowych.W szczególności na portalach branżowych pojawiają się artykuły informujące o bardzo korzystnych warunkach i dużego zainteresowania ze strony klientów. A jak to wygląda w praktyce prawnika zajmującego się od ponad 4 lat sprawami…
05.11.2021

Pozbawienie prawa do zachowku — wydziedziczenie

W jednym z ostatnich artykułów przybliżyliśmy instytucję zachowku. Nie ulega wątpliwości – prawo spadkowe zabezpiecza interesy członków najbliższej rodziny spadkodawcy. Co jednak – kiedy jako przyszły spadkodawca nie chcemy, aby nasi spadkobiercy – powołani w testamencie – wraz ze spadkiem otrzymali zobowiązanie do uregulowania zachowku (czyli często znacznego zobowiązania pieniężnego wiążącego się nierzadko z postępowaniem…
05.11.2021

Podatki a przedawnienie

Znane i wielokrotnie cytowane stwierdzenie, że na tym świecie tylko dwie rzeczy są pewne: śmierć i podatki, jest przypisywane Benjaminowi Franklinowi, który to słynne zdanie miał sformułować w liście do pewnego francuskiego fizyka i encyklopedysty.  Co do śmierci raczej nikt nie ma wątpliwości. Co do podatków – bywa różnie.  Powszechny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w…
03.11.2021

Meldunek bez zgody wynajmującego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami meldunek jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obowiązek meldunkowy dotyczy również cudzoziemców przebywających w Polsce.  A…
26.10.2021

Możliwości potrącenia przez pracodawcę należności z wynagrodzenia pracownika

Kodeks pracy przewiduje możliwość dokonywania przez pracodawcę potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika, takie potrącenia mogą jednak być dokonywane co do ściśle określonych należności wskazanych w Kodeksie pracy. Mowa tutaj o należnościach takich jak sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia…
22.10.2021

Zachowek, czyli ile muszę dostać w spadku

Zachowek jako instytucja prawa spadkowego stanowi zabezpieczenie osób najbliższych spadkodawcy w szczególności w przypadku dziedziczenia testamentowego.  Kto jest uprawniony do zachowku? Nie każdy potencjalny spadkobierca ustawowy posiada uprawnienie do dochodzenia zachowku od spadkobiercy testamentowego. W uproszczeniu przyjąć można, iż zgodnie z ustawą zachowek należny jest członkom najbliższej rodziny spadkodawcy:  zstępnym; małżonkowi; rodzicom.  Aczkolwiek – nie…
18.10.2021

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Latem wyjaśnialiśmy jakie możliwości ma spadkobierca w przypadku odziedziczenia niechcianego spadku (Odrzucenie lub przyjęcie spadku – wyjaśniamy). Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku przed Sądem lub notariuszem niejednokrotnie pozwala na uniknięcie długów spadkowych.  Co jednak w przypadku, gdy powołany do dziedziczenia zostaje małoletni?…
11.10.2021

Brak dokumentacji płacowej a ustalenie wartości kapitału początkowego

Wyjaśniamy, CO ZROBIĆ, GDY ZUS NIE UWZGLĘDNIA DOCHODÓW ZA OKREŚLONY OKRES PRZY OBLICZANIU KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO. Pracodawca nie wystawił prawidłowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu(ERP-7; Rp-7)? Pewnie nie miałeś wiedzy, że zaświadczenie nie jest prawidłowo wystawione, dopóki nie nadszedł czas emerytury – wówczas otrzymałeś decyzję ZUS-u ustalającą wartość kapitału początkowego, w której nie zostały uwzględnione dochody…
05.10.2021