Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Prawo kontraktów

Prawo kontraktów regulowane jest przez prawo cywilne oraz prawo handlowe. Do głównych zadań Kancelarii w tym zakresie należy analiza i opiniowanie takich umów, jak również reprezentowanie klientów w procesie negocjacji poszczególnych ustaleń i zawierania kontraktów.

Analiza i opiniowanie umów

Analiza i opiniowanie umów znajduje zastosowanie w momencie, gdy umowa tworzona jest nie przez klienta, ale przez drugą stronę, która jedynie przedstawia gotowy projekt. Analiza umowy dokonana przez profesjonalnego prawnika pozwala w tym wypadku na przewidzenie niebezpieczeństw związanych z zawarciem danej umowy, a także zaproponowanie korzystniejszych rozwiązań, a więc zabezpieczenie interesów reprezentowanej strony. Powierzenie Kancelarii opiniowania umowy umożliwia zapobiegnięciu zawarcia kontraktu, które wykonanie może okazać się niekorzystne lub nawet narazić na osobistą odpowiedzialność wobec osób trzecich. Opiniowanie umów może obejmować natomiast przedstawienie w przystępny sposób znaczenia poszczególnych zapisów oraz ochronę interesów klienta.

Reprezentowanie w procesie negocjacji i zawierania umów

Kancelaria prawna K&S reprezentuje także swoich klientów podczas negocjacji i zawierania umów. Dobrze skonstruowana umowa jest bowiem podstawą do usatysfakcjonowania obu stron, co często okazuje się niezwykle problematyczne ze względu na różne cele lub oczekiwania. Skutecznie przeprowadzone negocjacje umożliwiają wypracowanie porozumień, które staną się podstawą do zawarcia umowy odpowiadającej oczekiwaniom obydwu stron. Takie negocjacje mogą być prowadzone zarówno w celu uzgodnienia zapisów umowy, jak i stać się narzędziem, które umożliwi rozwiązanie wszelkich nieporozumień powstałych w trakcie jej wykonania. Reprezentowanie w procesie negocjacji umożliwia Kancelarii aktywne uczestniczenie w tworzeniu treści umowy pomiędzy stronami. Radca prawny może podczas negocjacji być zarówno głosem doradczym, jak i stać się podmiotem, który pozwoli wypracować ostateczną treść uzgodnień, możliwie najkorzystniejszą dla klienta.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410