Blog

Dzielimy się wiedzą
prawniczą

Blog

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Etapy założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Jedną z częściej wybieranych przez polskich przedsiębiorców form prawnych spółki, za sprawą oferowanych przez nią korzyści, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (znanej jako Spółka z o.o.) w Polsce to proces, który wiąże się z szeregiem obowiązków. Oto główne kroki: Wybór Metody Rejestracji Spółki z…
17.05.2024

Naśladownictwo w biznesie – konkurencja

Legalność naśladowania działań konkurencji W kontekście polskiego prawa przedsiębiorców, zagadnienie konkurencji i związane z tym pytanie o legalność naśladowania działań konkurencji obejmuje kilka kluczowych aspektów. Prawo do konkurencji: Zasada swobody konkurencji jest fundamentem polskiego rynku. Przedsiębiorcy mają prawo do uczestnictwa w konkurencji, co oznacza, że w zasadzie mają swobodę naśladowania działań konkurencji, pod warunkiem, że…
15.05.2024

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości – zła lub dobra wiara posiadacza Niejednokrotnie klienci pytają Nas w jakiś sposób można zasiedzieć nieruchomość oraz co to takiego jest zła wiara a czym jest dobra wiara. W tym krótkim artykule postaramy się opisać w sposób podstawowy czym jest zasiedzenie nieruchomości oraz zagadnienia złej lub dobrej wiary. Informujemy jednak, iż jest to…
13.05.2024

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnej – zagadnienia ogólne

Zastanawiasz się jak wygląda opodatkowanie Fundacji Rodzinnej? Czy Fundacja płaci podatek dochodowy od osób fizycznych PIT czy podatek dochodowy od osób prawnych? Czy może Fundacja Rodzinna zwolniona jest w ogóle z podatków? Poniżej wyjaśniamy ogólnie na jakich zasadach opodatkowana jest Fundacja Rodzinna. Przedmiotowe stanowi jedynie zarys problematyki podatkowej związanej z Fundacją Rodzinną, który bynajmniej nie…
10.05.2024

Zmiany w prawie spadkowym

Sprawy spadkowe – zmiany w przepisach W listopadzie 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów prawa spadkowego, która wprowadziła istotne zmiany stanowiące odpowiedź na częste problemy pojawiające się w sprawach związanych z nabyciem spadku. Jedną ze zmian, którą należy ocenić pozytywnie jest uproszczenie procedury odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami…
12.02.2024

Wynagrodzenie wspólnika wypłacane na podstawie art. 176 KSH

Przepis art. 176 Kodeksu spółek handlowych daje możliwość nałożenia na wspólnika obowiązku wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Czym są takie świadczenia? Są nimi realnie wykonywane przez wspólników czynności cechujące się powtarzalnością oraz niepieniężnym charakterem, za które wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie rynkowe, czyli adekwatne do stawek przyjętych w obrocie dla danego rodzaju świadczeń. Należy…
07.02.2024

Rozwód a wspólne zamieszkiwanie przez małżonków

Rozwód – wspólne zamieszkiwanie małżonków podczas rozwodu Wielu klientów Naszej Kancelarii pyta się o to jak wygląda i czy w ogóle możliwe jest zamieszkiwanie małżonków wspólnie  – w domu czy też mieszkaniu – podczas rozwodu. Jak zwykle w tego typu sprawach odpowiedź nie jest oczywista i może się sprowadzać do znanej prawniczej odpowiedzi: to zależy….
11.01.2024

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim W związku z zakończeniem okresu ochronnego kobiety, która powraca do pracy po wykorzystanym urlopie macierzyńskim, pracodawca teoretycznie ma prawo wypowiedzenia pracownicy umowy o pracę. W praktyce jednak  wypowiedzenie umowy o pracę takiej pracownicy może być uznane przez Sąd pracy jako działanie dyskryminacyjne. Pracodawca jest zobowiązany dopuścić kobietę powracającą do pracy po…
14.06.2023

Kiedy i jak można zmienić nazwisko

Kiedy można zmienić nazwisko? Zmiana nazwiska najczęściej kojarzy się z zawarciem małżeństwa i faktycznie jest to najbardziej powszechny powód takiej zmiany. Jednak przyczyn zmiany nazwiska może być wiele, a sam proces jest dość restrykcyjny. Zmiana nazwiska oznaczać może zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju…
06.06.2023

Obowiązek Meldunkowy – jak zameldować kogoś w mieszkaniu.

Obowiązek meldunkowy i zameldowanie innej osoby w mieszkaniu Należy pamiętać, że każdy kto mieszka w Polsce ma obowiązek meldunkowy. Mimo wątpliwości obowiązek ten nadal istnieje i nigdy nie został zniesiony. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Zameldować można się na pobyt stały lub czasowy. Meldunku dokonać można przez Internet oraz drogą tradycyjną –…
06.06.2023

Fundacja Rodzinna jako inwestycja i zabezpieczenie biznesu

FUNDACJA RODZINNA – sposób na inwestycje i ochronę kapitału Fundacje od wielu cieszą się popularnością w państwach europejskich takich jak Austria, Niemcy czy Szwajcaria, w szczególności wśród przedsiębiorców, których celem jest zabezpieczenie zgromadzonego majątku oraz jego powiększenie z korzyścią dla przyszłych pokoleń. Począwszy od dnia 22 maja 2023 r. fundacje rodzinne mogą powstawać również w…
06.06.2023

Podleganie ubezpieczeniom społecznym rolników przez marynarzy

Niektórzy z Klientów zgłaszających się do Kancelarii to marynarze posiadający grunty rolnew Polsce, opłacający od wielu lat składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Wątpliwości pojawiają się w momencie zbliżającego się czasu emerytury. Czy KRUS przyzna mi emeryturę? Czy sam fakt posiadania gruntów rolnych jest wystarczający dla przyznania mi emerytury rolniczej? Przy powstaniu takich wątpliwości należy pamiętać…
04.03.2022