K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Prawo autorskie i własności intelektualnej

Prawo cywilne wyróżnia szereg dóbr osobistych ujętych w otwartym katalogu. Do takich praw należą między innymi prawa autorskie i własności intelektualnej. Radca prawny z kancelarii prawnej K&S prowadzi sprawy z zakresu prawa autorskiego, patentowego, nieuczciwej konkurencji, jak również zajmuje się naruszeniami dóbr osobistych oraz wizerunku, reprezentując zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych lub pozasądowych.

Kompleksowe doradztwo

Główną dziedziną zadań Kancelarii jest kompleksowe doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, znaków towarowych, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw. Kancelaria prawna K&S pomaga w kwestiach autorskich praw majątkowych, osobistych, jak również ochrony wizerunku. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i znajomości aktualnego stanu prawnego jest w stanie udzielić kompleksowej pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą własnością intelektualną, a także ochroną praw autorskich.

Sporządzanie umów

Ważnym aspektem działalności w zakresie praw autorskich jest sporządzanie umów o przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej, jak również umów licencyjnych. Przenoszenie tego rodzaju praw obwarowane jest szeregiem szczególnych wymogów, które nie występują w innych rodzajach umów. Prawidłowo sporządzona umowa pozwala więc w tym wypadku na usunięcie wszelkich wątpliwości co do podmiotu, któremu przysługują te prawa, tym bardziej że prawa autorskie nie powstają w wyniku wpisania do jakiegokolwiek rejestru.

Reprezentowanie twórców

Radca prawny Sławomir Staszak lub Krzysztof Kardasz reprezentuje również podmioty gospodarcze w sporach z podmiotami zbiorowo zarządzającymi prawami autorskimi takimi jak Stowarzyszenie Autorów ZAiSK oraz Komisja Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury. Oprócz tego Kancelaria reprezentuje też klientów wobec podmiotów naruszających ich autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i sądami.

Tagi: pomoc prawna w naruszaniu praw autorskich, prawnik ochrona własności intelektualnej, prawnik prawo autorskie, prawnik prawo intelektualne

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.