K&S KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Odfrankowinie kredytów

Przez odfrankowienie kredytów wchodzące w zakres usług Kancelarii rozumiane jest między innymi usunięcie z umów niedozwolonych klauzul odnoszących się do waloryzacji kredytu, a w niektórych przypadkach także całkowite lub częściowe unieważnienie zawartych umów. Z odfrankowieniem kredytu związane są także powództwa przeciwegzekucyjne dotyczące bankowych tytułów egzekucyjnych.

Dochodzenie roszczeń z tytułu niewłaściwej waloryzacji.

Prawo cywilne w księdze zobowiązań wyraźnie wyznacza warunki waloryzacyjne. Jeśli kredytobiorca spłaca kredyt zgodnie z umową, powinien sprawdzić, na jakich zasadach bank ustala kurs franka szwajcarskiego, który ma wpływ na wysokość rat. Jeśli bank stosuje niejednoznaczne klauzule waloryzacyjne, mogą one stać się podstawą do uznania ich za bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Kancelaria prawna K&S w ramach świadczonych usług podejmuje się kwestionowania stosowanych wobec klientów nieuczciwych zasad waloryzacji i dochodzenia z tego tytułu roszczeń.

Kredyt we frankach pozew indywidualny lub zbiorowy.

Prawnik oferuje także pomoc w odstępowaniu i wypowiadaniu umów kredytowych, a także pośredniczy w sporach z bankami. W porozumieniu z klientem lub grupą klientów posiadających kredyt we frankach występujemy z pozwem indywidualnym albo zbiorowym.

Weryfikowanie umów pod kątem klauzul abuzywnych.

Wielu kredytobiorców niesłusznie spłaca swoje raty kredytowe, co związane jest z zastosowaniem przez banki klauzul abuzywnych w umowach kredytowych. Są to klauzule, które nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają jego interesy. Radca prawny oferuje pomoc kredytobiorcom, którzy posiadają kredyty waloryzowane kursem CHF, weryfikuje umowy pod kątem klauzul abuzywnych i pomaga usunąć je z umowy.

Opiniowanie umów kredytowych przed ich zawarciem.

Ważnym aspektem działalności kancelarii jest także opiniowanie umów kredytowych przed ich zawarciem. Dzięki temu kredytobiorca będzie mógł mieć pewność, że zawarta dla niego umowa okaże się korzystna, jak również, że nie zostały w niej ukryte żadne dodatkowe koszty, które mogą znacząco podwyższyć wysokość rat.

Kontakt: +48 58 309 29 69, +48 510 060 332, +48 602 580 410

Tagi: kredyt we frankach pozew, kredyt we frankach pozew zbiorowy, odfrankowienie kredytu, odfrankowienie kredytu kancelaria

Strona korzysta z cookies. Informacje o cookies.