Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Prawnik od prawa pracy

Kancelaria prawa pracy jest instytucją, oferującą kompleksową obsługę w zakresie doradztwa oraz reprezentacji interesów osób prywatnych-pracowników i pracodawców. Tworzący ją prawnik od prawa pracy ma za zadanie między innymi tworzenie i opiniowanie dokumentów, reprezentację stron w toczących się postępowaniach.

Prawnik od prawa pracy dla pracowników

Pracownik według przepisów, ujętych w dziedzinie prawa pracy jest osobą, związaną z pracodawcą umową o pracę, kontraktem lub stosunkiem mianowania. Pracownik posiada wyznaczone, ujęte w umowie miejsce, czas pracy oraz zakres zadań, praw i obowiązków, związanych bezpośrednio ze stosunkiem pracy. Regulacje, dotyczące warunków umowy, przestrzegania ich przez pracodawcę, wypełniania przez samego pracownika oraz wyjątkowe sytuacje, takie jak wypadki w pracy oraz roszczenia, dotyczące nadgodzin lub zaległości urlopowych stanowią przedmiot działalności prawnika od prawa pracy. Porady prawne z zakresu prawa pracy oraz uczestnictwo w postępowaniach tworzy pracownikom możliwość skupienia się na sprawach zawodowych. Formalności zostaną dopełnione przez radcę prawnego od prawa pracy, który wykazuje się stosowną wiedzą i doświadczeniem. Wszelkie roszczenia i spory pracownicze oraz doradztwo w zakresie obowiązującej umowy o pracę i zakazu konkurencji w trakcie jej obowiązywania, oraz po ustaniu stanowi przedmiot działań prawnika, specjalizującego się w prawie pracy.

Radca prawny od prawa pracy dla przedsiębiorców

Korzystanie z pomocy radcy prawnego w zakresie prawa pracy przez klientów biznesowych może mieć charakter jednorazowy lub stały. Prawnik z zakresu prawa pracy pomaga w tworzeniu oraz opiniowaniu umów o pracę, dokumentów, dotyczących współpracy między firmami, a także uczestniczy w sporach z pracownikami. Radca prawny może stać się zaufanym współpracownikiem, pozwalającym na uzyskanie prawidłowego względem przepisów prawa pracy formułowania umów z pracownikami, zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków zatrudnienia oraz przysługujących należności. Wraz z prawnikiem od prawa pracy właściciel przedsiębiorstwa może przygotować zgodne z prawem warunki zatrudnienia, a w razie pojawienia się strajku pracowniczego, będzie mógł skorzystać z ogromnej wiedzy i doświadczenia prawnika. Prawo pracy jest dziedziną, wymagającą doskonałego rozeznania w przepisach i bezbłędnej, jednoznacznej interpretacji. Nie ma tam miejsca na domniemania.

Prawnika od prawa pracy w Gdańsku

Radca prawny Krzysztof Kardasz to prawnik od prawa pracy. Dzięki jego wsparciu wielu sytuacji spornych można uniknąć. To wysokiej klasy specjalista, wykazujący się doświadczeniem zarówno w zakresie umów, jak i udziału w postępowaniu sądowym. Wykazuje się profesjonalizmem, terminowością, rzetelnością oraz empatią.

Szukasz radcy prawnego od prawa pracy? Zapamiętaj

Wybierz prawnika, specjalizującego się w prawie pracy, aby mieć pewność najlepszej obsługi prawnej w tym zakresie. Prawnik od prawa pracy to osoba, która zna biegle przepisy prawa pracy i bieżące aktualizacje. Wie, gdzie szybko znaleźć potwierdzenie swojej wiedzy i potrafi zastosować przepisy w praktyce. Wysokiej klasy specjalista wykazuje się szczególnym zakresem specjalizacji, obejmującej konkretne zagadnienia prawa pracy.

K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410