Godziny pracy
Pon - Pt : 09:00-17:00

Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa regulowana przez Kodeks Pracy, choć często zastosowanie znajduje tutaj także prawo cywilne. Prawnicy od prawa pracy z Kancelarii K&S świadczą usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Ich działania obejmują między innymi świadczenie porady w bieżącej sprawie, kompleksowe przygotowywanie umów o pracę lub dokumentów umożliwiających zakończenie stosunku pracy, jak również przygotowywanie stosownych regulaminów – w tym regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzenia.

K&S Kancelaria prawa pracy a zastępstwo procesowe

Prawo pracy niekiedy wiąże się także z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego. K&S Kancelaria prawa pracy oferuje w takich sytuacjach zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sporach z zakresu prawa pracy. Spory toczące się przed sądami mogą dotyczyć przede wszystkim kwestii rozwiązania umowy, ustalenia istnienia stosunku pracy, klauzuli poufności czy klauzuli o zakazie konkurencji.

Kancelarii prawa pracy zlecisz przygotowywanie umów i dokumentów

W ramach swojej działalności prawnicy oferują kompleksowe przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy, w tym oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron, z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, jak również przygotowywanie umów o pracę lub odpowiednie ich zmienianie. Umowy opracowywane są w taki sposób, by były zgodne z postanowieniami ustawowymi, a jednocześnie pozwalały klientowi osiągnąć najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie. Prawnicy od prawa pracy także opiniują i przygotowują umowy o zakazie konkurencji oraz zachowania poufności.

Kancelaria prawa pracy przygotuje regulacje wewnętrzne

Do zadań Kancelarii prawa pracy należy także pomoc prawna w kompleksowym przygotowaniu regulaminów pracy, czyli aktów wewnątrz zakładowych określających organizację i porządek w procesie pracy, a także regulujących związane z tym procesem prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Prawidłowo opracowany przy pomocy Kancelarii regulamin pełni funkcję ochronną dla stron stosunku pracy.

Porady prawne z zakresu prawa pracy — Kancelaria prawa pracy dla pracowników i pracodawców

Doskonale znamy prawo pracy. Dlatego świadczymy pomoc prawną dla pracowników. Zakres spraw pracowniczych, jakimi możemy się zająć to między innymi:

– mobbing;

– roszczenia o wypłatę należnego wynagrodzenia;

– roszczenia o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;

– dochodzenie odszkodowania z powodu wypadku w miejscu pracy;

– rozwiązanie stosunku pracy;

– dochodzenie odszkodowania za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę;

– wniosek o sprostowanie świadectwa pracy;

– reprezentacja w sporach sądowych.

W sporach dotyczących bezpośrednio stosunku pracy możemy wstąpić w rolę pełnomocnika. Porady z zakresu prawa pracy świadczone są na telefon, online i w siedzibie Kancelarii w Gdańsku lub Elblągu.

Porady prawne z zakresu prawa pracy dla pracodawców

Świadczymy porady prawne dla pracodawców, które mogą polegać na:

– pomocy w sporządzaniu regulaminów i procedur wewnętrznych przedsiębiorstw;

– obsłudze prawnej związanej ze zbiorowym prawem pracy, również dotyczącej grupowych zwolnień;

– sporządzaniu kontraktów menadżerskich;

– przygotowaniu dokumentów związanych z zakazem konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa lub klauzul poufności;

– wdrażaniu RODO do przedsiębiorstwa;

– obsłudze spraw związanych z zatrudnieniem obcokrajowców.

Wymienione sprawy to tylko przykładowy katalog usług Kancelarii. Nasza oferta obejmuje cały zakres spraw dotyczących prawa pracy, toteż jeśli sprawa, która Państwa dotyczy, nie znajduje się w wyżej wymienionych, prosimy o kontakt z nami. Świadczymy porady prawne w zakresie prawa pracy na telefon, online i na miejscu w Gdańsku lub Elblągu w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa.

Radca prawny (prawnik)  prawo pracy porady online, na telefon i w siedzibie Kancelarii

Zakres naszych usług obejmuje zarówno porady prawne w Gdańsku lub Elblągu, jak i porady online lub telefoniczne. Wiemy, że często nie ma czasu lub możliwości na spotkanie w siedzibie Kancelarii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów dostosowujemy spotkanie w taki sposób, aby był najkorzystniejszy dla klienta. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw wymagających audytu przedsiębiorstwa spotkania mogą odbyć się również w siedzibie firmy.

K&S Kancelaria Prawna Gdańsk, Elbląg. Ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul. Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309 29 69, tel:510 060 332, tel:602 580 410.